Nyttig parkeringsinformasjon - studiested Fredrikstad

Det er Q-Security som utfører kontroll på alle høgskolens parkeringsplasser. Selskapet vil utføre regelmessige kontroller på alle parkeringsområder.

FOR GJESTER OG BESØKENDE

Høgskolen har ingen egen parkering for gjester/gjesteforelesere eller besøkende. Gjester henvises til betalingsparkering i parkeringshuset i Fredrikstad stadion - følg skilting.
Ansatte ved Høgskolen i Østfold, studiested Halden kan få utstedt dagskort for parkering på Odden når de besøker studiested Fredrikstad (Odden overtar for Bjølstadjordet fra 18. oktober 2021 - Bjølstadjordet må være tomt 18. oktober kl 08:00).

MERK! Det er satt opp parkeringsskilt på Bjølstadjordet (kommer på Odden), og ved de andre parkeringsplassene til høgskolen med gjeldende parkeringsreguleringer. Parkeringsreguleringene gjelder 24 timer alle dager.

Kart for studiested Fredrikstad

FOR STUDENTER

Alle HiØ studenter ved studiested Fredrikstad kan få utstedt P-kort på servicetorget, forutsatt at semesteravgift er betalt. Kortet er gyldig på den store plassen på Odden (se kart). Det er kun ett kort til hver student, og tapt kort erstattes ikke. Kortet gjelder for ett studieår om gangen.

KORTET SKAL LIGGE SYNLIG I BILVINDUET!

Ved manglende parkeringsbevis eller feil parkering til ulempe for andre parkerende er parkeringsavgiften kr 600,- eller fjerning av kjøretøyet.
Grunnet misbruk av parkeringsreguleringene fra andre ikke tilknyttet Høgskolen eller Fagskolen, gjennomføres det regelmessig kontroll av parkeringsselskapet Q-security på alle Høgskolen i Østfold sine parkeringsplasser inkludert Odden.

Kart over parkeringsområdet ved campus Fredrikstad
HAR DU FÅTT BOT, MEN HAR GYLDIG PARKERINGSKORT?

Personer med tilknytning til Høgskolen i Østfold som urettmessig har mottatt parkeringsavgift har mulighet til å påklage ileggelsen. Dette gjøres gjennom et annulleringsskjema du kan få utlevert på servicetorget  eller som kan lastes ned her.
VIKTIG: Det er 5 dagers frist for innlevering av klageskjemaet. Fristen må overholdes og helgedager er medregnet i fristen.

KLAGE PÅ PARKERINGSAVGIFT?

Hvis studenter vil klage på parkeringsavgift pga. «Parkering i strid med parkeringsbestemmelsene» skal vedkommende henvende seg direkte til parkesingsselskapet: park@qsecurity.no.
Parkeringsselskapet Q-security kan svare på hvorfor parkeringsavgift er ilagt.

EL-BIL PARKERING

VIKTIG! Parkeringskortene for El-bil plassene er grønne og utstedes på servicetorget ved studiested Fredrikstad.
El-bil parkering er ved H-bygget og mellom M-bygget og Fagskolen. Det er 23 El-bil ladeplasser tilsammen. Merk at for å få p-kort til plasser for El-bil så må avstand mellom hjem og arbeidsplass være minimum 20 kilometer (en vei). El-bil plassene er ikke ment som parkeringsplasser, kun ved behov for lading.
Det er HC-P plasser ved H-bygget og El-bil HC mellom M-bygget og Fagskolen. Alle plassene er merket.

Utlån og utleie av el-biler

SYKKELPARKERING

Det er flere muligheter for sykkelparkering ute rundt Høgskolen, blant annet ved A-bygg og på begge sider av H-bygg. I parkeringshuset i Stadion (under rampe til annen etasje) er det også etablert et innendørs og låst sykkelskur. Dette har 70 plasser og det er "førstemann til mølla-prinsippet" som gjelder. For adgang til denne sykkelparkeringen må man benytte ansatt- eller studentkortet.  

INFORMASJON FOR ANSATTE

Alle ansatte ved studiested Fredrikstad kan få utstedt P-kort i resepsjonen. Ansatte kan parkere gratis på Oden som studentene (se kart lengre opp). KORTET SKAL LIGGE SYNLIG I VINDUET. I tillegg disponerer HiØ 40 P-plasser til ansatte under stadion, åpningstid
man - lør kl 0645 - 2300. Disse plassene er fordelt etter søknad ihht fastsatte kriterier og gjelder for ett år om gangen. Her må det parkeres kun på plasser merket "HIØ".
TILDELT KORT MÅ LIGGE SYNLIG I BILVINDUET.

MERK! Det er nå satt opp parkeringsskilt på Bjølstadjordet og ved de andre parkeringsplassene til Høgskolen med gjeldende parkeringsreguleringer. Parkeringsreguleringene gjelder 24 timer alle dager.

Det er også etablert 40 parkeringsplasser for ansatte ved HiØ på gruspassen vis-a-vis Værste-torvet. For å parkere her må du ha et eget parkeringkort som er merket med eget stempel. Dette kortet for du utstedt på servicetorget.

Ved manglende parkeringsbevis eller feil parkering til ulempe for andre parkerende er parkeringsavgiften kr 600,- eller fjerning av kjøretøyet.
Grunnet misbruk av parkeringsreguleringene fra andre ikke tilknyttet Høgskolen eller Fagskolen, vil det nå innføres regelmessig kontroll av parkeringsselskapet Q-security på alle Høgskolen i Østfold sine parkeringsplasser inkludert Odden.

HAR DU FÅTT BOT, MEN HAR GYLDIG PARKERINGSKORT? 

Personer med tilknytning til Høgskolen i Østfold som urettmessig har mottatt parkeringsavgift har mulighet til å påklage ileggelsen. Dette gjøres gjennom et annulleringsskjema som fås ved henvendelse på servicetorget.
VIKTIG: Det er 5 dagers frist for innlevering av klageskjemaet. Fristen må overholdes og helgedager er medregnet i fristen.

KLAGE PÅ PARKERINGSAVGIFT?

Hvis ansatte vil klage på parkeringsavgift pga. «Parkering i strid med parkeringsbestemmelsene» skal vedkommende henvende seg direkte til parkesingsselskapet: park@qsecurity.no  
Parkeringsselskapet Q-security kan svare på hvorfor parkeringsavgift er ilagt.

FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Det er merkede plasser for funksjonshemmede ved hovedinngangen, bygg A. Offentlig, blått HC-bevis gjelder for disse plassene. KORTET MÅ LIGGE SYNLIG I VINDUET.

Dersom man har en midlertidig bevegelseshemming som ikke kvalifiserer for blått, offentlig HC-kort  kan det utstedes midlertidig, tidsavgrenset HC-kort i resepsjonen mot fremleggelse av legeerklæring som grunngir behovet og angir aktuell periode.

SYKKELPARKERING

Det er flere muligheter for sykkelparkering ute rundt Høgskolen, blant annet ved A-bygg og på begge sider av H-bygg. I parkeringshuset i Stadion (under rampe til annen etasje) er det også etablert et innendørs og låst sykkelskur. Dette har 70 plasser og det er "førstemann til mølla-prinsippet" som gjelder. For adgang til denne sykkelparkeringen må man benytte ansatt- eller studentkortet. 

EL-BIL HC PARKERING

VIKTIG! Parkeringskortene for El-bil plassene er grønne og utstedes på servicetorget ved studiested Fredrikstad.
1 El-bil HC parkering er mellom M-bygget og Fagskolen. El-bil parkering er ved H-bygget og mellom M-bygget og Fagskolen. Det er 23 El-bil ladeplasser tilsammen. Merk at for å få p-kort til plasser for EL-bil så må avstand mellom hjem og arbeidsplass være minimum 20 kilometer (en vei). 
Alle plassene er merket.

SPESIELLE PLASSER (MERKET RØDT ELLER GRÅTT KORT)

Det er spesielle plasser merket RØDT ELLER GRÅTT KORT ved hovedinngangen, bygg A, foran N-bygget og under fjellet ved inngang H1. På disse plassene kan kun personer som har fått LITE RØDT ELLER GRÅTT PLASTIKK-KORT parkere. KORTET MÅ DA LIGGE SYNLIG I VINDUET.

Vær oppmerksom på at all parkering utenfor oppmerkede plasser er ulovlig og vil bli bøtelagt.

Det er satt opp skilt ved innkjøring til hver av de tre plassene ved A-bygget, H-bygget og N-bygget som forteller om kontroll og bøter.

MANGLENDE GYLDIG KORT SYNLIG I VINDUET MEDFØRER GEBYR PÅ 600 KRONER.

Publisert 26. apr. 2018 14:52 - Sist endret 12. okt. 2021 21:04