Forkurs, realfagskurs, Y-veien og TRESS

Du søker opptak til spesialordninger for ingeniørutdanning ved Høgskolen i Østfold gjennom lokalt opptak. Søknaden registreres i Søknadsweb, og all nødvendig dokumentasjon lastes opp elektronisk i din søknad.

Søknadsweb åpner for søknadsregistrering til forkurs, Y-veien og TRESS 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars.

Søknadsweb åpner for søknadsregistrering til realfagskurs 1. september, og søknadsfristen er 1. oktober.

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning er et 1-årig tilbud til deg som ikke har generell studiekompetanse og ikke dekker de spesielle opptakskravene. Har du bestått to år av en yrkesfaglig utdanning (Vg2), fag-/svennebrev, eller grunnskole og fem års praksis, er du kvalifisert for opptak til forkurset. Ved bestått forkurs er du kvalifisert for opptak til bachelorstudier i ingeniørfag som søkes gjennom Samordna opptak. Hvis du består fullt forkurs, konkurrerer du i en egen forkurskvote i Samordna opptak. 

Har du generell studiekompetanse, men mangler realfagene for å kvalifisere for opptak til ingeniørutdanning, kan du søke opptak til realfagskurs.

Realfagskurs

Realfagskurs er et ½ -årig tilbud til deg som har generell studiekompetanse, men som ikke dekker de spesielle opptakskravene for opptak til ingeniørutdanning. Ved bestått realfagskurs er du kvalifisert for opptak til bachelorstudier i ingeniørfag som søkes gjennom Samordna opptak.

Y-veien

Y-veien er et tilbud for deg som har relevant yrkesfaglig utdanning med fag-/svennebrev fra Reform 94 eller Kunnskapsløftet og mimimum 12 måneder relevant praksis. Y-veien gir deg opptak til hele bachelorstudiet i ingeniørfag, og du skal ikke søke opptak gjennom Samordna opptak.


Høgskolen i Østfold tilbyr følgende studier med Y-veien:

Bachelorstudium i ingeinørfag, bygg (ny høsten 2019!)

Bachelorstudium i ingeniørfag, data

Bachelorstudium i ingeniørfag, elektro

Bachelorstudium i ingeniørfag, maskin

 

Tresemesterordningen (TRESS)

TRESS er et tilbud for deg har generell studiekompetanse, men som ikke dekker de spesielle opptakskravene for opptak til ingeniørutdanning. TRESS gir deg opptak til hele bachelorstudiet i ingeniørfag, og du skal ikke søke opptak gjennom Samordna opptak.


Høgskolen i Østfold tilbyr følgende studier med TRESS:

Bachelorstudium i ingeinørfag, bygg

Bachelorstudium i ingeniørfag, data

Bachelorstudium i ingeniørfag, elektro

Bachelorstudium i ingeniørfag, maskin

Bachelorstudium i ingeniørfag, industriell design


Alle våre ingeniørstudier

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 8. feb. 2019 09:56