Opptak til års- og bachelorstudier på grunnlag av realkompetanse

Dersom du ikke dekker kravene til generell studiekompetanse, men har relevant praksis for studiet du ønsker opptak til, kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Du kan ikke søke opptak på bakgrunn av realkompetanse dersom du har generell studiekompetanse.

Hvert enkelt lærested har egne krav til realkompetanse, og minstekrav for opptak på bakgrunn av realkompetanse til års- og bachelorstudier ved Høgskolen i Østfold er følgende:
- Du fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak
- Du har minimum 5 års praksis. Av disse må minimum 3 år være relevant arbeidserfaring tilsvarende heltid. Maksimum 2 år kan dekkes av annen praksis.
- Du må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk med bestått fag fra videregående skole.
- Studiespesifikke krav er angitt i utfyllende retningslinjer for realkompetanse. Fagkrav må normalt dokumenteres med eksamen fra videregående skolegang.

Spesielle opptakskrav realkompetansevurderes ikke, og må normalt dokumenteres med eksamen fra videregående skolegang.

Du finner mer informasjon om hvordan du søker opptak på grunnlag av realkompetanse på Samordna opptak sine nettsider. Det er viktig at du setter deg inn i Høgskolen i Østfold sine dokumentasjonskrav

Søkere med realkompetanse poengberegnes ikke, og det blir gitt en individuell og skjønnsmessig vurdering av søkerens kvalifikasjoner.

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 31. jan. 2020 14:48