Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav for opptak til grunnutdanninger gjennom Samordna opptak

Du finner en oversikt over dokumentasjonskrav ved søknad til års- og bachelorstudier på Samordna opptak sine nettsider. 

Realkompetansesøkere må sende inn dokumentasjon i tråd med dokumentasjonskravene under, men dokumentasjonen må lastes opp i din søknad på Samordna opptak.

Dokumentasjonskrav for opptak til studier utlyst lokalt ved Høgskolen i Østfold

Til studier søkt gjennom Søknadsweb skal alle dokumenter lastes opp elektronisk under "Mine dokumenter". "Mine dokumenter" finner du øverst i menyen på Søknadsweb. Dokumenter som sendes til oss på e-post eller via ordinær post blir ikke behandlet eller returnert. Vi anbefaler at dokumentasjonen lastes opp i PDF-format. Det er viktig at alle dokumentene du laster opp er fullstendige og lesbare. Dokumentasjon i redigerbart format godkjennes ikke.

All dokumentasjon må være datert og signert. Dokumentene behøver ikke «Rett kopi»-stempel, men alle som får opptak til studier ved Høgskolen i Østfold kan bli bedt om å vise originaldokumentasjon for kontroll. Studenter plikter å vise originaler på oppgitt tid og sted; unnlatelse medfører tap av studieplass.

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 10. feb. 2021 09:06