Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Du søker opptak til PPU for allmenne fag (PPU-A) og PPU for yrkesfag for trinn 8-13 (PPU-Y) ved Høgskolen i Østfold gjennom lokalt opptak. Søknaden registreres i Søknadsweb, og all nødvendig dokumentasjon lastes opp elektronisk i din søknad.

Søknadsweb åpner for søknadsregistrering 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars.

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 4. jan. 2021 12:40