Fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag på PPU for allmennfag, fra og med studieåret 2021-2022

 

Listen under er ikke uttømmende, men det er en veiledende oversikt. Dette er et dynamisk dokument som vil oppdateres jevnlig når nye relevante fagområder avdekkes.

Drama

 • 60 studiepoeng i emner innenfor scenisk uttrykk (dans, drama, skuespillerkunst), teatervitenskap, teaterhistorie og/eller regifag.
 • Vi kan godta minst 40 studiepoeng i ovennevnte fagområder i kombinasjon med maksimalt 20 studiepoeng i ett eller flere emner innenfor: musikk, scenografi, lyd- og lysproduksjon og/eller lyd- og lys for scene.

Engelsk

 • 60 studiepoeng i engelskemner. Dette gjelder også de som har språket som morsmål.
 • Av de 60 studiepoengene må minimum 20 være språklige emner og 20 litteratur-/kultur-/samfunnsfaglige emner.
 • Vi kan godta minst 40 studiepoeng i ovennevnte fag i kombinasjon med maksimalt 20 studiepoeng i ett eller flere emner innenfor: journalistikk, engelsk språk og språkhistorie, idéhistorie og/eller litteraturvitenskap. Fagene må være rettet mot engelskfaget. 

Fremmedspråk

 • 60 studiepoeng i franskemner, spanskemner eller tyskemner. Dette gjelder også de som har språket som morsmål.
 • Av de 60 studiepoengene må minimum 20 være språklige emner og 20 litteratur-/kultur-/samfunnsfaglige emner.
 • Vi kan godta minst 40 studiepoeng i ovennevnte fag i kombinasjon med maksimalt 20 studiepoeng i ett eller flere emner innenfor: journalistikk, språk og språkhistorie, idéhistorie og/eller litteraturvitenskap. Fagene må være rettet mot fransk-/spansk-/tyskfaget. 

Kroppsøving

 • 60 studiepoeng i emner innenfor kroppsøving og idrett.
 • Vi kan godta minst 40 studiepoeng i ovennevnte fag i kombinasjon med maksimalt 20 studiepoeng i ett eller flere emner innenfor: ernæring, anatomi, fysiologi og personlig trener.

Kunst og håndverk

 • 60 studiepoeng i emner innenfor kunst og håndverk, arkitektur og/eller designfag.
 • Vi kan godta minst 40 studiepoeng i ovennevnte fag i kombinasjon med maksimalt 20 studiepoeng i ett eller flere emner innenfor: fotografi, museumsfag, tekstil, kostyme, trykk og/eller møbelsnekkerfag.

Matematikk

 • 60 studiepoeng i emner innenfor matematikk, hvorav maksimalt 20 studiepoeng kan være statistikk og 10 studiepoeng kan være mekanikk, økonomi eller informatikk.
 • Søkere med fullført mastergrad i teknologi/sivilingeniør må dokumentere 52,5 studiepoeng i matematisk fag. De øvrige 7,5 studiepoeng godkjennes som anvendt matematikk som inngår i teknologiutdanningen.

 • Søkere med matematikk fra økonomiutdanning og ingeniørutdanning må få vurdert matematikkemnene i hvert enkelt tilfelle.

Musikk

 • 60 studiepoeng i emner innenfor musikk og/eller musikkvitenskap.

Naturfag

 • 60 studiepoeng i emner innenfor biologi, kjemi, fysikk, naturfag og/eller geofag.
 • Vi kan godta minst 40 studiepoeng i ovennevnte fag i kombinasjon med maksimalt 20 studiepoeng i andre naturvitenskapelige emner.
 • Det er en fordel med en kombinasjon av emner fra flere naturvitenskapelige fagområder.

Norsk

 • 60 studiepoeng i norskemner.
 • Av de 60 studiepoengene må minimum 20 være norsk/nordiske språklig emner og 20 norsk / nordiske litteraturemner.
 • Vi kan godta minst 40 studiepoeng i ovennevnte fag i kombinasjon med maksimalt 20 studiepoeng i ett eller flere emner innenfor: journalistikk, norsk språk og språkhistorie, idéhistorie og/eller litteraturvitenskap. Fagene må være rettet mot norskfaget.

RLE

 • 60 studiepoeng i emner innenfor religionshistorie, religionsvitenskap, kristendomskunnskap, teologi, idehistorie, etikk, filosofi og/eller livssynskunnskap.

Samfunnsvitenskap

 • 60 studiepoeng i emner innenfor geografi, historie, kriminologi, psykologi, samfunnsgeografi, samfunnskunnskap, samfunnsøkonomi, sosiologi, sosialantropologi, sosialøkonomi, statsvitenskap, u-landsstudier, utviklingsstudier og/eller flerkulturelle/multikulturelle/interkulturelle studier.
 • Emner innen andre fagområder enn det ovennevnte, vil i hvert enkelt tilfelle bli vurdert ut ifra gjeldende praksis og relevans for læreplan i skolen.

Økonomi

 • 60 studiepoeng i emner innenfor bedriftsøkonomi, regnskap, sosialøkonomi og/eller økonomi.

 • Maksimalt 10 studiepoeng i emner innen matematikk/statistikk kan godkjennes i kombinasjon med de overnevnte fagområdene.

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 1. feb. 2021 09:41