Fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag på PPU for yrkesfag trinn 8-13, fra og med studieåret 2020-2021

Listen under er ikke uttømmende, men det er en veiledende oversikt. Dette er et dynamisk dokument som vil oppdateres jevnlig når nye relevante fagområder avdekkes.

Relevant yrkesutdanning fra videregående skolegang og relevant yrkesteoretisk utdanning for de ulike didaktikkene, jf. punkt 1 i opptakskravet:

Bygg- og anleggsteknikk

Relevant yrkesutdanning:

 • Fag-/svennebrev som bygger på VG1 Bygg- og anleggsteknikk.
 • Fag-/svennebrev innenfor byggfag, teknisk byggfag og trearbeidsfag fra Reform 94.

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak.

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant for bestått yrkesutdanning fra vgs.):

 • 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet anlegg og/eller bygg.
 • 120 studiepoeng innenfor fagområdet anlegg, bygg og/eller taksering.

Elektrofag

Relevant yrkesutdanning:

 • Fag-/svennebrev som bygger på VG1 Elektrofag.

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak.

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant for bestått yrkesutdanning fra vgs.):

 • 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet elektro, energi og/eller IT.
 • 120 studiepoeng innenfor fagområdet elektro, energi, IT og/eller teknologi.

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Relevant yrkesutdanning:

 • Fag-/svennebrev som bygger på VG1 Design og håndverk.

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak.

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant for bestått yrkesutdanning fra vgs.):

 • 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet dekoratør, interiør, makeup, scenografi, sminkør, og/eller styling.
 • 120 studiepoeng innenfor fagområdet dekoratør, interiør, makeup, scenografi, sminkør, og/eller styling.

Helse- og oppvekstfag

Relevant yrkesutdanning:

 • Fag-/svennebrev som bygger på VG1 Helse- og oppvekstfag.
 • Fag-/svennebrev innenfor Helse- og sosialfag fra Reform 94.

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak.

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant for bestått yrkesutdanning fra vgs.):

 • 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet helse og sosial og/eller oppvekst.
 • 120 studiepoeng innenfor fagområdet helse- og sosial, oppvekst og/eller pedagogikk/spesialpedagogikk.

Håndverk, design og produktutvikling

Relevant yrkesutdanning:

 • Fag-/svennebrev som bygger på VG1 Design og håndverk.

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak.

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant for bestått yrkesutdanning fra vgs.):

 • 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet design, håndverk, produktutvikling og/eller søm.
 • 120 studiepoeng innenfor fagområdet design, håndverk og/eller produktutvikling.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Relevant yrkesutdanning:

 • Fag-/svennebrev som bygger på VG1 Elektrofag eller Medieproduksjon.
 • Fag-/svennebrev innen IKT-servicefag.

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak.

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant for bestått yrkesutdanning fra vgs.):

 • 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet film, foto, grafisk design, IT, kommunikasjon, markedsføring, medier eller teknologi.
 • 120 studiepoeng innenfor fagområdet film, foto, grafisk design, IT, kommunikasjon, markedsføring, medier eller teknologi.

Naturbruk

Relevant yrkesutdanning:

 • Fag-/svennebrev som bygger på VG1 Naturbruk.

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak.

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant for bestått yrkesutdanning fra vgs.):

 • 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet dyr, fisk, gartner, landbruk, miljø, natur, skogbruk og/eller økologi.
 • 120 studiepoeng innenfor fagområdet biologi, bærekraft, dyr, miljø, natur og/eller økologi.

Restaurant- og matfag

Relevant yrkesutdanning:

 • Fag-/svennebrev som bygger på VG1 Restaurant- og matfag.
 • Fag-/svennebrev innen Hotell- og næringsmiddelfag fra Reform 94.

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak.

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant for bestått yrkesutdanning fra vgs.):

 • 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet mat og/eller matteknikk.
 • 120 studiepoeng innenfor fagområdet ernæring, fiskeri, mat og/eller restaurantledelse.

Salg, service og reiseliv

Relevant yrkesutdanning:

 • Fag-/svennebrev som bygger på VG1 Service- og samferdsel.
 • Fagbrev innen Butikkfag fra Reform 94.

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak.

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant for bestått yrkesutdanning fra vgs.):

 • 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet markedsføring, reiseliv, salg og service, sikkerhet og/eller økonomi.
 • 120 studiepoeng innenfor fagområdet markedsføring, reiseliv, sikkerhet og/eller økonomi.

Teknikk og industriell produksjon (TIP)

Relevant yrkesutdanning:

 • Fag-/svennebrev som bygger på VG1 teknikk og industriell produksjon.
 • Fag-/svennebrev innenfor transport og logistikk.
 • Fag-/svennebrev som bygger på GK mekaniske fag, kjemi- og prosessfag, trearbeidsfag og tekniske byggfag fra Reform 94.

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak.

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant for bestått yrkesutdanning fra vgs.):

 • 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet elektro, industri, kjemi, logistikk, maskin, produksjon, prosess, sveis, teknikk og/eller transport.
 • 120 studiepoeng innenfor fagområdet elektro, industri, kjemi, logistikk, marine, maskin, materialteknologi, teknikk og/eller transport.


Relevant bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng for de ulike didaktikkene, jf. punkt 2 i opptakskravet:

Vi gjør oppmerksom på at fritt sammensatte bachelorgrader ikke godkjennes for opptak til PPU-Y.

  Bygg- og anleggsteknikk

  • Bachelorutdanning innenfor fagområdet bygg, eller anlegg.

  Elektrofag

  • Bachelorutdanning innenfor fagområdet elektro, energi, teknologi eller IT..

  Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

  • Bachelorutdanning innenfor fagområdet dekoratør, interiørdesign, interiørarkitekt, makeup og/eller styling.

  Helse- og oppvekstfag

  • Bachelorutdanning innenfor fagområdet helse- og sosialfag, farmasi, bioingeniør eller barnehage-/førskolelærerutdanning.

  Håndverk, design og produktutvikling

  • Bachelorutdanning innenfor fagområdet design, håndverk, industriell design, produktutvikling og/eller scenografi.

  Informasjonsteknologi og medieproduksjon

  • Bachelorutdanning innenfor fagområdet film, foto, grafisk design, IT, kommunikasjon, medier og/eller teknologi.

  Naturbruk

  • Bachelorutdanning innenfor fagområdet akvakultur, dyr, husdyr, landbruk, naturbruk og/eller veterinær.

  Restaurant- og matfag

  • Bachelorutdanning innenfor fagområdet ernæring, mat, fiskeri eller restaurant.

  Salg, service og reiseliv

  • Bachelorutdanning innenfor fagområdet markedsføring, politi, reiseliv, salg, sikkerhet og/eller økonomi.

  Teknikk og industriell produksjon (TIP)

  • Bachelorutdanning innenfor fagområdet dataingeniør, elektro, industriell produksjon, kjemiingeniør, logistikk, maskin, teknikk og/eller transport.
  Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 6. apr. 2020 15:16