Ved stryk på eksamen eller forbedring av karakter

Du har anledning til å ta samme eksamen tre ganger

Antall eksamensforsøk gjelder også for emner med samme faglige innhold (for eksempel dersom et emne har fått ny emnekode). Dersom du søker nytt opptak til det samme studieprogrammet, vil begrensningen i antall eksamensforsøk fortsatt gjelde, da eksamensforsøkene gjelder for deg som student og ikke som del av studieprogrammet. 

Du er selv ansvarlig for å melde deg til ny eller utsatt eksamen innen gjeldende frister:

  • 15. september: eksamen i høstsemesteret
  • 1. mars: eksamen i vårsemesteret

Egne oppmeldingsfrister

NB! Avdeling for ingeniørfag og Avdeling for helse- og velferd har egne oppmeldingsfrister.

Avdeling for ingeniørfag

  • 15. mai:  for ny/utsatt eksamen i juni. Gjelder for 3. klasseemnene som hadde ordinær eksamen i mars.
  • 10. juli: for ny/utsatt eksamen i august for studenter på forkurs, realfagskurs og bioingeniører.

Avdeling for helse- og velferd

Oppmeldingsfrist til ny/utsatt eksamen tre uker før den aktuelle eksamen.

Vil du vite mer?

Les mer om eksamensforsøk og ny og utsatt eksamen i Forskrift om eksamen, studierett og grader, kapittel 6

Publisert 18. mai 2018 14:15 - Sist endret 20. juni 2018 11:50