Utstyr for undervisning SimFredrikstad

Nedenfor finner du en oversikt over diverse undervisningsutstyr i SimFredrikstad. Oversikten er ikke komplett.

For å melde inn ønsker og behov for nytt undervisningsutstyr i SimFredrikstad skal dette skjemaet benyttes. Sendes til leder for SimFredrikstad med kopi til Inger Hjelmeland og Marian Bringa Arntsen