Studentvakter

Studentvaktene våre har som jobb å ivareta Høgskolens interesser etter åpningstid. De har base i Servicetorget, men har oppgaver som strekker seg over hele campus.

Jobben som studentvakt innebærer blant annet å håndtere henvendelser fra personer som oppholder seg i bygget på kveldstid. Det kan også innebære oppgaver som guide, billettvakt o.l. i forbindelse med seminarer, forestillinger og arrangementer for eksterne samt annen aktivitet på kvelder i hverdager. Studentvaktene har ansvar for å gjennomføre vaktrunder i bygget, og påse at vinduer er lukket, lys slukket og dører låst.

Studentvaktene ved campus Halden skal også ta imot og låse opp/igjen for idrettslag som benytter idrettshallen - Remmenhallen.

Publisert 26. juni 2020 14:17 - Sist endret 26. juni 2020 14:17