Posttjenesten ved HIØ

Postrutiner:


Posten leveres her på Remmen senest kl. 9.00 av Posten Norge. 

Post til HiØs enheter, som ikke skal journalføres (fakturaer, bøker, aviser, blader, reklame mv.) legges i posthyllene av internt bud.

Post (brev, pakker m.m.) til HiØs enheter utenfor Remmen distribueres av Bring Express etter følgende kjøreplan:

Start fra Remmen kl. 10.30
Ankomst Studiested Fredrikstad (Værste/Kråkerøy) kl.11.30
Ankomst Remmen med post fra Studiested Fredrikstad senest kl.13.00.

Internpost kan legges i de vanlige brune gjenbrukskonvoluttene.
Utgående post fra Remmen vil bli hentet av Posten kl.14.30

Internbudet henter utgående post fra posthyllene ca. kl. 13.30 .

Post til frankering eller til distribusjon i HiØ kan også leveres direkte på postrommet når det er betjent.

All post bør merkes tydelig. Spørsmål vedrørende postrutiner, ring posten (6960) 8078 eller trykkeriet 8077

Publisert 16. juni 2014 17:00 - Sist endret 28. juni 2018 08:20