Renholdstjenester

Renholdstjenester er ansvarlig for alt renhold ved høyskolen. Dette innebærer daglig renhold ved begge våre campus, og periodisk renhold. Vi planlegger og gjennomfører periodisk renhold (hovedrenhold)

Våre oppgaver:

 • Daglig og periodisk renhold av våre Campus.
 • Desinfeksjon av alle kontaktflater, etter behov.
 • Avfallshåndtering
 • Kildesortering.
 • Kontroll  og etterfylling av alle våre dispensere på alle toaletter og i korridorer/fellesområder.
 • Varebestillinger og lagerhold av nødvendig engangsmateriell.
 • Finner gjenglemte saker og ting J (Leveres servicetorg, for oppbevaring der)

 

Hvordan utfører vi våre oppgaver?

 • Vi jobber etter oppsatt renholdsplan, undervisningsrom rengjøres i henhold til bruk. Alle toaletter rengjøres hver dag, i tillegg til tilsyn gjennom dagen. Grupperom og øvrig fellesområder med hyppig bruk rengjøres hver dag. Ansattkontorer rengjøres etter oppsatt renholdsplan. (Renholder desinfiserer kontaktpunkter når renhold utføres)
 • Kontaktpunkter, så som dørhåndtak, trappegelender, heisknapper mm, desinfiseres gjennom arbeidsdagen.
 • Vi utfører akutt renhold etter behov, men innenfor vår tilstedeværelse på campus.

Hvordan nå oss?

Vi har en egen fellesmail tilhørende hvert campus, bruk gjerne denne hvis du vil nå oss:

Hva kan renholdstjenester bidra med?

 • Lete etter gjenglemte saker og ting.
 • Ved avtale kan vi bidra noe med å tilrettelegge i forbindelse med sosiale arrangementer, for eksempel ved å finne fram ekstra avfallsstativer mm
 • Vi setter pris på om både ansatte og studenter tar kontakt ved planlegging av store arrangementer. Da har vi mulighet til å hjelpe til med å legge bedre til rette for arrangementet.

Hvordan bidra til godt renhold og trivsel ved HIOF

 • Bidra med å sortere avfallet ved returstasjoner.
 • Fraksjoner i riktige avfallsbokser.
 • Hold orden rundt deg selv, dine kolleger og medstudenter.