Kunnskapsressurser

Makerspace

Makerspace ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi er en lekegrind for alle typer skaping med teknologi, fra elektronikk og robotikk, til programmering og 3D-printing.

Språkressurser

Fremmedspråksenteret ved Høgskolen i Østfold har språkressurser i mange språk, og er tilpasset alle nivåer fra barnehage og opp til videregående skole.