For lærere

I D3 ved Høgskolen i Fredrikstad finner du SimFredrikstad.

Høgskolen tilrettelegger for et faglig engasjerende miljø og i SimFredrikstad vil studentene få mulighet til å trene på yrkesrelevante ferdigheter. Fasilitetene er tilrettelagt med utstyr som gjenspeiler praksis. Nedenfor vil dere finne den informasjonen dere trenger før dere skal undervise i SimFredrikstad.

Lykke til!

Avvik - stikkskader

Ved skader under prosedyretrening i SimFredrikstad benyttes Prosedyre ved stikkskader. Se rutine for avviksmelding. Konvolutt med skjemaer og rekvisisjoner henger utenfor kontrollrom (midt i korridor). Det ligger flere konvolutter i perm på kontrollrommet D308.

HMS koordinator ved avdeling for Helse- og velferd kan kontaktes for spørsmål vedrørende helse miljø og sikkerhet.

Melde fra om ødelagt utstyr, feil eller mangler

Ødelagt undervisningsmateriell eller annet utstyr i SimFredrikstad rapporteres til rådgiver/fasilitator ved SimFredrikstad  Marian Bringa Arntsen eller koordinator Inger Hjelmeland

Følgende rapporteres:

- Beskrivelse/navn på utstyret

- Hvilket rom utstyret befinner seg

- Beskrivelse av problemet

- Eventuelt om utstyret har blitt merket

Prosedyre for avfallshåndtering i SimFredrikstad

Prosedyre for avfallshåndtering i SimFredrikstad

Kontakt oss

Inger Hjelmeland - Leder for SimFredrikstad

Inger Hjelmeland - Koordinator for SimFredrikstad

Inger.hjelmeland@hiof.no

Tlf: +47 696 08 797/99521182

Kontakt oss

Marian Bringa Arntsen - Fasilitator ved SimFredrikstad

Marian Bringa Arntsen - Fasilitator ved SimFredrikstad

Marian.b.arntsen@hiof.no

Tlf: +47 696 08 669 /95277112

SimFredrikstad på sosiale medier