Trykkeri/kopirom ved HIØ

Trykkeriet hjelper studenter og ansatte på hele HiØ med kopiering av:

  • Kompendier - selges til studentene i Index
  • Kopier som skal deles ut på forelseninger
  • Hefter - til bruk i undervisning og som informasjonsmateriell
  • Plakater og informasjonsmateriell for høgskolen
  • Prosjektoppgaver - masteroppgaver - doktoravhandlinger
  • Andre trykkeoppdrag for studenter og ansatte
  • Innbinding av trykksaker


Kopier som brukes i undervisning, plakater og annet informasjonsmateriale for Høgskolen er gratis. For andre bestillinger se priser.

Kontakt trykkeriet 69608077 eller posten 69608078
Felles e-post: trykkeri@hiof.no

Åpningstider trykkeri/postrom på Remmen:
Mandag - Fredag: 8.00 -15.30 (OBS! Trykkeriet stenges kl. 15.00 i perioden 15. mai - 14. september)
Lunsj 11.30-12.00

Praktiske opplysninger om trykking av kompendier klikk her

 
Publisert 28. juni 2018 08:20 - Sist endret 1. juli 2020 13:32