Hvordan skrive artikler i følge APA manualen?

  • Oppbygging av artikler følger ulike strukturer.
  • Det er vanlig at artikkelforfatteren velger ut et tidsskrift de ønsker å publisere i.
  • De fleste tidsskrifter har egne manusveiledere som beskriver hvordan artikkelen skal bygges opp etter en bestemt struktur.
  • Videre er det ofte beskrevet hvordan kilder skal henvises til i fortløpende tekst, og i referanselisten.
  • ikevel har ofte empiriske artikler en oppbygging etter IMRAD-strukturen (Introduction, Method and Materials, Results and Discussion).

Nedenfor finner dere eksempler på oppbygging av artikkel etter APA manualen (Manual of the American Psychological Association) som anvendes ofte innenfor naturvitenskapelige og medisinske fagområder.

Oppbyggingen av en artikkel avhenger likevel av oppgavetype og sjanger.

Innhold

Hvordan dokumentere

Referanse for Artikkelskriving

Skriveregler for APA manualen


Sidene er ført i pennen av Stine Torp Løkkeberg og Lars Rune Halvorsen ved Helsefagavdelingen ved Høgskolen i Østfold

Kommentarer, feil og mangler kan rettes til bibliotekets webgruppe.

Referanse for artikkelskriving

Publication manual of the American Psychological Association Sixth Edition (2010)

Publisert 25. sep. 2019 13:55 - Sist endret 19. feb. 2020 15:01