Bokpresentasjon: Spill og strategi i helsesektoren – eksempler fra Østfold

Onsdag 26. februar, klokken 12:00 kommer Helge Ramsdal sammen med Catharina Bjørquist til biblioteket Fredrikstad for å presentere den nye boken.

Bilde av boken: Spill og strategi i helsesektoren – eksempler fra Østfold

Velkommen til bokpresentasjon med enkel servering i biblioteket Fredrikstad onsdag 26. februar, kl. 12:00

I denne boken diskuteres hvordan en i Østfold håndterte utfordringene knyttet til sykehusstruktur, og hvordan det er skapt tilsynelatende ro om dette tidligere så betente spørsmålet. Forfatteren analyserer først de strategiene som førte til at sykehusdriften i fylket ble sentralisert og et nytt «supersykehus» på Kalnes ble bygget. Deretter blir noen kjennetegn ved organisasjons- og ledelsesformer i det nye sykehuset drøftet. (Hentet fra forlagets nettside)

Open Access

Boken er også tilgjengelig gratis, i digital utgave, og kan lastes ned her

Kronikk

Forfattereren Helge Ramsdal ved Høgskolen i Østfold har også en kronikk om temaet i Fredrikstad blad 18. november 2019

Arrangør

Biblioteket Fredrikstad i samarbeid med forfatter
Emneord: arrangement, biblioteket, Fredrikstad
Publisert 20. feb. 2020 12:40 - Sist endret 20. feb. 2020 12:40