Serviceerklæring

For studenter

HIØ-biblioteket forplikter seg til å:

 • ha bibliotektjenester som bidrar til å styrke læringsmiljøet og utdanningskvaliteten
 • sørge for at studentene får god tilgang til nødvendig faglitteratur
 • tilby veiledning og undervisning i bruk av biblioteket
 • ha pensumlitteraturen tilgjengelig, trykt eller elektronisk

HIØ-biblioteket forventer at studentene:

 • i størst mulig grad kjøper sine egne pensumbøker
 • overholder bibliotekets regler
 • lærer seg å bruke biblioteksystemet og orientere seg i biblioteket – fortrinnsvis ved å møte opp til bibliotekundervisning eller på egen hånd
 • har med seg studiekortet når du skal låne i bibliotekets samlinger 

For ansatte

HIØ-biblioteket forplikter seg til å:

 • være en aktiv støttespiller for de ansatte i deres undervisnings- og forskningsarbeid
 • sørge for at de ansatte får bred tilgang til nødvendig faglitteratur i forbindelse med undervisning og FoU-aktivitet
 • yte service i forbindelse med dokumentasjon av FoU-aktivitet
 • tilby opplæring i bruk av databaser og FoU-relaterte støttefunksjoner

HIØ-biblioteket forventer at ansatte:

 • overholder bibliotekets regler
 • kjøper pensumbøker/lærereksemplarer på avdelingens budsjett
 • lærer seg å bruke biblioteksystemet og orientere seg i biblioteket
 • har med seg ansattkortet når de skal låne

For eksterne

HIØ-biblioteket forplikter seg til å:

 • tilby bruk av bibliotekets lokaler og samlinger
 • hjelpe til med å finne fram i biblioteket og å søke i biblioteksystemet

HIØ-biblioteket forventer at eksterne brukere

 • har med lånekortet når de skal låne
 • overholder bibliotekets regler
(Vedtatt "2017-10-11 Referat LED.pdf")
Emneord: Serviceerklæring, Service, bibliotek
Publisert 12. apr. 2018 15:19 - Sist endret 11. okt. 2021 10:20