Språkdagkonferanse 2020

Hold av ettermiddagene den 23. og 24. september 2020!

Tittel: Kreative løsninger i språkopplæringen

Som følge av den nye situasjonen vi befinner oss i, vil årets konferanse gå av stabelen som webinar over to dager.

Det vil bli både fellesforelesninger og språkspesifikke seminar/workshops.

MELD DEG PÅ WEBINARET 

(påmeldingsfrist 21.9 10:00)

Onsdag 23. september 13:00 – 15:45

13.00 - 13.15: Åpning ved prof. dr. Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor ved HiØ og assoc. prof. dr. Steinar Nybøle, leder ved Fremmedspråksenteret

13:15 – 14:00 keynote speaker - Dr. Terry Lamb (Professor, University of Westminster)
14:00 – 14:15 pause
14:15 – 15:45 parallelle webinar på målspråket

FranskLes jeux d’évasion: une nouvelle tendance pédagogique, Solena Pradayrol
SpanskThinglink: una herramienta creativa para motivar a los alumnos en su aprendizaje de español, Rodrigo Arche Claudio og Natali Seguí Schimpke
Tysk: Kreative Förderung kommunikativer Fertigkeiten im Deutschunterricht, Berit Hope Blå
Engelsk 1Using Literature to enhance Creativity (5-10), Lekh Baral
Engelsk 2Creative use of music in the classroom (VGS), Spiwe Thandabani Rønning
KinesiskLek og spill i kinesisk språkundervisning, Olle Linge og Øystein Øksenvåg 
RussiskKreative løsninger i russiskundervisning. Eksempler fra praksis. Elena Kristian

Les mer om konferanseinnleggene

Torsdag 24. september 13:00 – 15:45

13:00 – 13:05 velkommen ved senterleder Steinar Nybøle

13:05 – 13:15 Informasjon om støtte/stipend for språkopplæring (Eldrid Gaukstad, DIKU - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (tidligere SIU))
13:15 – 14:00 keynote speaker - Maria Allström (University Lecturer, Uppsala University)
14:00 – 14:15 pause
14:15 – 15:45 parallelle sesjoner

Sesjon A: LK20 – Kreativ bruk av flerspråklighet til å øke språklæring og interkulturell kompetanse. Spiwe Thandabani Rønning og Gini Lockhart-Pedersen

Sesjon B: Synet på språkkunnskap i næringslivet: paneldebatt og presentasjon av en nordeuropeisk undersøkelse (deltakere fra Danmark, Skottland og Norge)

Les mer om konferanseinnleggene

Siden blir oppdatert fortløpende.

Publisert 29. apr. 2020 16:01 - Sist endret 11. sep. 2020 12:30