Språkvalg

Vårt mål er å hjelpe dere som jobber som rådgivere og karriereveiledere i skolen så godt vi kan når dere skal hjelpe elevene til å velge språkfag i ungdomsskolen og i videregående opplæring.

Ta gjerne kontakt med info@fremmedspraksenteret.no hvis dere har spørsmål.

Du kan bestille brosjyrer og hefter på vårt bestillingstorg.

Obs! Vi har egne språkvalgsider for elever: sprakvalg.no / sprakval.no. Sidene inneholder kortfattet informasjon om noen av de språkene som elevene kan velge i skolen.

Brosjyrer og hefter

Språkvalgbrosjyrer for rådgivere og for elever/foreldre.

Fagvalgstatistikk

Analyser av tilgjengelig statistikk og tallmateriale over valg av engelsk og fremmedspråk i ungdomsskolen, videregående opplæring og UH-sektor.