Fokus på språk

Sist endret 21. feb. 2020 08:58 av Pål Andreas Flodin
Sist endret 9. sep. 2020 15:08 av Tina Louise Buckholm

Øivind Andersen og Mathilde Skoie: Antikkens språk i verden - gresk og latin

Sist endret 9. sep. 2020 15:00 av Tina Louise Buckholm
Sist endret 21. feb. 2020 08:58 av Pål Andreas Flodin
Sist endret 10. sep. 2020 12:59 av Tina Louise Buckholm

Rania Maktabi: Arabisk i verden

Sist endret 10. sep. 2020 12:56 av Tina Louise Buckholm
Sist endret 21. feb. 2020 08:58 av Pål Andreas Flodin
Sist endret 9. sep. 2020 14:37 av Tina Louise Buckholm

Aud Marit Simensen: Engelsk i verden

Sist endret 9. sep. 2020 09:11 av Tina Louise Buckholm
Sist endret 21. feb. 2020 08:58 av Pål Andreas Flodin
Sist endret 9. sep. 2020 09:21 av Tina Louise Buckholm

Kåre Solfjeld: Andre fremmedspråk på ungdomstrinnet – med praktisk tilnærming

Sist endret 11. sep. 2020 14:01 av Tina Louise Buckholm

Gunn Elin Heimark: Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen

Sist endret 9. sep. 2020 12:43 av Tina Louise Buckholm

Beate Lindemann: Læring av fremmedspråk og motivasjon for språklæring etter innføringen av Kunnskapsløftet

Sist endret 9. sep. 2020 13:08 av Tina Louise Buckholm

Rita Gjørven: Fra fransklærerstudent til fransklærer. En undersøkelse av seks nyutdannede fransklæreres praksis gjennom deres tre første arbeidsår

Sist endret 9. sep. 2020 13:06 av Tina Louise Buckholm

Elin Nesje Vestli: Fra sokkel til klasserom. Litteraturens plass i fremmedspråkundervisningen

Sist endret 9. sep. 2020 13:09 av Tina Louise Buckholm

Ingunn Hansejordet: Grammatikken i spanskfaget. Rapport frå ei kvalitativ undersøking

Sist endret 9. sep. 2020 14:07 av Tina Louise Buckholm

Berit H. Blå: Grunnleggende ferdigheter i engelsk og fremmedspråk - Kompendium til Fremmedspråksenterets etterutdanningskurs

Sist endret 9. sep. 2020 14:18 av Tina Louise Buckholm

Gerard Doetjes og Else Ryen: Språkvalg på ungdomsskolen. En kartlegging

Sist endret 9. sep. 2020 09:21 av Tina Louise Buckholm

Magne Dypedahl: Interkulturell kompetanse og kravet til språklæreren

Sist endret 10. sep. 2020 13:16 av Tina Louise Buckholm

Britt W. Svenhard:  CLIL - engelsk og fremmedspråk i andre fag