Generation Global

Generation Global er et Erasmus+ samarbeidsprosjekt mellom  det skotske fremmedspråksenteret SCILT og det danske fremmedspråksenteret, Det Nationale Center for Fremmedsprog Vest, som skal øke bevisstheten i samfunnet for viktigheten av å språk- og kulturkunnskaper utenom engelsk i det moderne arbeidsmarkedet.

Det konkrete formålet er å arbeide internasjonalt og bygge nasjonale verktøykasser som henvender seg til næringslivet, rådgivere og utdanningsledere, samt til elever, foreldre og foresatte.

Lenker

Lenke til Generation Global SkottlandLenke til Generation Global Danmark

Lenke til SCILT Lenke til Aarhus Universitet

Lenke til det Nationale Center for Fremmedsprog

Publisert 31. aug. 2020 15:35 - Sist endret 11. mars 2022 10:44