Rådgivere og utdanningsledere

Her vil du finne  forskjellig informasjon om hvordan rådgivere og utdanningsledere kan kommunisere viktighetern av å satse på fremmedspråk. Videoer, intervjuer, rapporter, statistikk og lenker utgjør til sammen en verktøykasse for rådgivere, utdanningsldere og andre som jobber med promotering og rekruttering til fremmedspråk.

Videoer

Fokusgruppe 2020: Hva er egentlig poenget med å lære fremmedspråk?

Når var sist gang du snakket engelsk?

Hvorfor tysk?

Hvorfor spansk?

Hvorfor fransk?
 

Hvorfor russisk?

Hvorfor lære kinesisk på ungdomsskolen?

Hvorfor lære kinesisk på videregående?

 

Sitater

Y-nhu Pham - Lektor i fransk, norsk og engelsk

 • Man må reklamere for språkene ikke bare for elevene, men for foreldrene hjemme
 • Både mine kollegaer og jeg vet at etterspørselen er der

Hilde Aanekre - Lektor i spansk

 • Man må undervise fremmedspråk på forskjellig måte til forskjellige elever, for noen har språkhjerner mens andre har realfagshjerner
 • Jeg har elever som har reist til Sør-Amerika og brukt spansk-ferdighetene sine til å få jobber der

Lise Ringstad lektor og IB-koordinator

 • Vi som er fremmedspråklærere har ofte befunnet i situasjoner hvor vi opplever at engelsken ikke strekker til, og det er nyttig å kunne et annet fremmedspråk
 • Bare litt kompetanse er så mye mer verdt enn ingenting!
 • Språkkompetanse fjerner en avstand som man ofte opplever hvis en snakker engelsk med noen som ikke er morsmålsbrukere i engelsk
 • Kan du noe av språket til en person kommer du så mye tettere innpå
 • Språk er en døråpner, selv om døra kanskje bare kommer litt på gløtt og du oppnær en helt annen nærhet og en helt annen relasjon

Kristin Tretterud Fevang - Lektor i tysk

 • Det er ikke så farlig hvilket språk man velger på skolen, fordi det ar man har lært et fremmedspråk gjør det mye lettere å lære et fremmedspråk senere
 • Det er viktig at det blir tydeligere for alle i samfunnet hvor viktig fremmedspråk er
 • Fremmedspråk i kombinasjon med andre fag er viktig
 • Å beherske et fremmedspråk gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet og gjør at du skiller deg ut
 • Jeg blir egentlig veldig overrasket over hvor gode elevene blir i fremmedspråk!
 • Å lære seg et språk er litt som å lære seg å sykle, spille et instrument eller bli god i en idrett

Camilla Ruud - lektor i japansk og fransk

 • Språk og kultur henger sammen
 • Noen av mine tidligere elver i japansk har tatt bachelor og master i språket og mange har flyttet til Japan
 • Venninnen min har studert koreansk og var konferansier for kongen på 60-års jubileet for diplomatiske relasjoner mellom Norge og Sør-Korea
 • Det å kunne et tredje språk, i tillegg til norsk og engelsk vil åpne mange, mange dører
 • Du vil også få en helt unik kulturforståelse, for det er så mange konsepter som kun kan læres gjennom å forstå språket, og den opplevelsen er helt uvurderlig

Carsten Peter Dyndale - lektor i tysk

 • Vi prøver stadig å fortelle elevene våre hvor viktig det er med fremmedspråk. Vi forteller dem om næringslivet, jobbmuligheter og at vi lever i et globalisert samfunn, og at Norge er et lite land som er avhengig av handel, turisme og så videre
 • En studiekamerat av meg endte opp i et skipsrederfirma i en svært høy stilling, og den eneste grunnen av var at vedkommende hadde kompetanse i tysk
 • Det å kunne kommunisere og sjonglere med flere språk er utviklende. Det gir deg selvtillit og styrke som du kan bruke i mange andre sammenhenger

Lenker

Språkvalg.no - språkvalgside for elever

Informasjon, brosjyrer og statistikk om språkvalg fra Fremmedspråksenteret

Bestillingstorg for brosjyrer og hefter

Gerard Doetjes og Else Ryen: Språkvalg på ungdomsskolen. En kartlegging

Gerard Doetjes og Eva Thue Vold: Valg av fremmedspråk i videregående opplæring – en kartlegging

Publisert 31. aug. 2020 15:37 - Sist endret 11. mars 2022 10:45