Fokus på språk nr. 16 (2009)

Gerard Doetjes og Else Ryen: Språkvalg på ungdomsskolen. En kartlegging

forsidebilde med tittel

Publikasjonen er resultatet av et kartleggingsprosjekt som ble gjennomført av Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Målet med prosjektet var å gi mer innsikt i elevenes valg av fremmedspråk eller språklig fordypning på ungdoms¬skolen. Kartleggingen består av tre deler: en analyse av elevenes fagvalg med utgangspunkt i tall fra Grunnskolens informasjonssystem, et spørreskjema som ble sendt ut til rådgivere på ungdomsskoler i hele landet og et spørreskjema som ble fylt ut av elever på ti ungdomsskoler.

Last ned Fokus på språk nr. 16 (PDF)

Publisert 9. sep. 2020 14:18 - Sist endret 9. sep. 2020 14:18