Kompetanseutvikling

Fremmedspråksenteret – din hovedpartner i utformingen av skolebasert kompetanseutvikling for språklærere

Fremmedspråksenteret har bred erfaring med forskningsbaserte og praksisnær etterutdanning innen språkmetodikk. Vi tilbyr didaktiske moduler for arbeid med læreplanforståelse og utvikling av språklige og grunnleggende ferdigheter.

Last ned vår brosjyre med informasjon om tilbud

Lesing

Kurset viser hvordan læreren kan hjelpe elevene til å bli strategiske og motiverte lesere i språkfag og gir eksempler på metoder for å lette forståelsen i møtet med tekster.

Lytting

Kurset fokuserer på oppøving av elevenes lytteforståelse gjennom variert og elevaktiviserende arbeid med lyttetekster.

Skriving

Kurset inkluderer aktiviserende og variert metodikk som ivaretar sentrale forutsetninger for god læring der elevene blir engasjert i og forstår læringsprosesser samt deltar i kommunikasjon og samarbeid.