Kompetanseutvikling

DEKOM/REKOM (desentralisert/regional ordning for kompetanseheving) legger opp til utviklingstiltak med utstrekning i tid og et sterkere samarbeid mellom barnehage-/skoleeier og universitet- og høgskolesektor/nasjonale senter. Fremmedspråksenteret har i den forbindelse bred erfaring med forskningsbasert og praksisnær etterutdanning innen språkdidaktikk. Vi legger fortrinnsvis opp til et visst antall samlinger over en periode, og man står fritt til å utvide og kombinere våre ulike didaktiske moduler etter eget behov innen:

Vi har også tilbud om etterutdanning i form av enkeltstående fagdager (hel/halv dag) som omhandler nevnte temaer.

Priser for undervisningstjenester 2020: 

  • Kr. 7.500,- for inntil 3 timer («halv» dag)
  • Kr. 15.000,- for over 3 timer (“hel” dag) 
  • Reise, kost og eventuelle oppholdsutgifter kommer i tillegg

Disse prisene gjelder per foredragsholder. Dersom man ønsker flere foredragsholdere til samme arrangement kan pris diskuteres.

Last ned vår brosjyre med informasjon (pdf)

Ta kontakt: info@fremmedspraksenteret.no