Om Fremmedspråksenteret

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret), er ett av flere nasjonale senter opprettet av Kunnskapsdepartementet. 

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen skal:

  • bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.
  • bidra til økt kvalitet i fremmedspråkopplæringen og til økt motivasjon og interesse for fremmedspråk
  • videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten.
  • bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplan og læreplanverket.
  • støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling i skolene og barnehagene.

Ved behov skal Fremmedspråksenteret også være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor fremmedspråk. I tillegg skal Fremmedspråksenteret videreføre innsatsen på det internasjonale området og ivareta sine oppgaver overfor aktuelle samarbeidspartnere.

Du kan lese mer om vårt arbeid i våre årsplaner og årsrapporter

Mandato en español / Mandat en françaisMandate in English / Mandat på nynorsk / 关于外语中心 / Mandat på samisk

Ansatte

Finn ansatte. Søk på navn eller fag- og arbeidsområde.

Kontaktinformasjon

Telefon/Phone:

+47 69 60 83 00

Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

E-mail:

 info@fremmedspraksenteret.no
 

Samarbeidspartnere

Med samarbeidspartnere mener vi de vi har inngått en intensjonsavtale med./Partners with whom we have signed a memorandum of understanding.

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev?

Hold deg oppdatert på nyheter om språk og få tips og lenker som kan benyttes i språkundervisningen. 

Generation Global

Generation Global er et Erasmus+ prosjekt som skal øke bevisstheten i samfunnet for viktigheten av språk- og kulturkunnskaper utenom engelsk i det moderne arbeidsmarkedet.