Om Fremmedspråksenteret

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret), er ett av flere nasjonale senter opprettet av Kunnskapsdepartementet

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen skal:

  • bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.
  • bidra til økt kvalitet i fremmedspråkopplæringen og til økt motivasjon og interesse for fremmedspråk
  • videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten.
  • bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplan og læreplanverket.
  • støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling i skolene og barnehagene.

Ved behov skal Fremmedspråksenteret også være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor fremmedspråk. I tillegg skal Fremmedspråksenteret videreføre innsatsen på det internasjonale området og ivareta sine oppgaver overfor aktuelle samarbeidspartnere.

Mandato en español / Mandat en françaisMandate in English / Mandat på nynorsk / 关于外语中心 / Mandat auf Deutsch / Мандат на русском

Samarbeidspartnere

Med samarbeidspartnere mener vi de vi har inngått en intensjonsavtale med./Partners with whom we have signed a memorandum of understanding.

Årsplaner og årsrapporter

Les mer om vårt arbeid i våre årsplaner og årsrapporter

Nasjonale sentre

Det er elleve nasjonale sentre, som på ulike satsingsområder har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa.