Den europeiske språkdagen

illustrasjon av mennesker som kommuniserer

Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going. ‒Rita Mae Brown

På initiativ fra Europarådet i Strasbourg har Den europeiske språkdagen vært markert 26. september hvert år helt siden 2001. Formålet med denne markeringen er:

De generelle målsettingene for Den europeiske språkdagen er:

  • å fremme flerspråklighet og interkulturell forståelse ved å gjøre allmennheten oppmerksom på betydningen av språklæring og ved å oppmuntre til større variasjon i språkene folk velger å lære seg;
  • å fremme det rike språklige og kulturelle mangfoldet i Europa, som må bevares og næres;

  • å oppfordre til livslang språklæring i og utenfor utdanningsinstitusjonene, enten formålet er studie- eller yrkesrelatert, knyttet til mobilitet eller det bare er for fornøyelsens og berikelsens skyld.

Informasjonsflyer på franskengelskspansk og tysk

Det finnes mer informasjon om språkdagen og ideer til markeringer på Europarådets side
LES MER 

Du kan registrere aktivitetene ved din skole/institusjon på ECMLs  nettsider
LES MER

Et lite sammendrag om selve Språkdagen fra Council of Europe.
LES MER

Aktiviteter før lesingAktiviteter under lesingAktiviteter etter lesing

Publisert 20. aug. 2021 10:16 - Sist endret 20. aug. 2021 10:16