Fokus på språk nr. 29 (2012)

Gerard Doetjes og Eva Thue Vold:  Valg av fremmedspråk i videregående opplæring – en kartlegging

forsidebilde med tittel

I denne rapporten legger vi fram resultatene fra en kartlegging av elevenes valg av sprakfag i videregaende opplrering. Kartleggingen er et ledd i Fremmedspråksenterets satsing på programfag innen fremmedspråk. Malet med denne satsingen er at flere skoler skal tilby fremmedsprak som programfag, og at flere elever skal velge slike fag. Satsingen er begrunnet i samfunnets behov for gode språkkunnskaper i for­bindelse med varehandel, turisme, diplomati, bistand, kulturelt samarbeid m.m.

Last ned Fokus på språk nr. 29 (PDF)

Publisert 10. sep. 2020 14:18 - Sist endret 10. sep. 2020 14:18