Næringslivet

Her vil du finne forskjellig informasjon om hvorfor bedrifter bør satse på fremmedspråk. Videoer, intervjuer, rapporter, statistikk og lenker utgjør til sammen en verktøykasse for bedrifter som ønsker å vite mer om verdien av språk- og kulturkompetanse i næringslivet.

Videoer

Helle Moen

Kjell E. Johnsen

Linn Cavallius 

Werner Fuchs

Webinar - Generation Global år 1

Sentrale funn fra NHOs kompetansebarometer 2018:

 • Over 50 % av NHOs medlemsbedrifter oppgir behov for engelsk og fremmedspråk i sin bedrift
 • Bedriftene oppgir at fremmedspråk sin viktigste funksjon for bedriftene er i relasjon med kunder og oppdragsgivere

Handel med utlandet og engelsk-talende land – tall fra SSB

 • Norge eksporterte varer for 997,4 milliarder kroner i 2018
 • Norge importerte varer for 710,3 milliarder kroner i 2018
 • 8 av 15 av de største handelspartnerne er land som klassifiseres med «moderate» til «lave» engelskkunnskaper av EF. (Kina, Frankrike, Italia, Spania, Sør-Korea, Japan, Russland, Brasil)

Engelskkunnskaper i verden – Education First

 • 8 av 15 av de største handelspartnerne er land som klassifiseres med «moderate» til «lave» engelskkunnskaper av EF. (Kina, Frankrike, Italia, Spania, Sør-Korea, Japan, Russland, Brasil)
 • Norge er nummer 4 på listen. Det betyr at nesten samtlige land i verden har DÅRLIGERE engelskkunnskaper enn oss

Stor sannsynlighet for tapte muligheter og markedsandeler som følge av manglende språk- og kulturkompetanse

 • En britisk studie fra 2013 anslår at Storbritannia taper 48 milliarder pund i året på grunn av manglende språk- og kulturkompetanse. Ingen lignende studier er gjennomført i Norge, men for alle som mener engelsk er nok er det grunn til å sammenligne seg med dette funnet.

Sitater

Are Turmo – kompetansedirektør NHO

 • «Næringslivet blir stadig mer globalt. Det er en megatrend, og det er naturlig at kunnskap om språk og ICC blir viktigere på grunn av dette»
 • «Mange bedrifter trenger dobbelkompetanse, for eksempel ingeniør eller økonom som kan fremmedspråk. En må legge til rette for å bygge dobbeltkompetanse både her og utenlands»
 • «Mange bedrifter er opptatte og bevisste, men det er også noe som kan synliggjøres og konkretiseres i enda større grad, for eksempel i stillingsannonser»
 • «Det er flere historier om tapte muligheter på grunn av manglende språk og ICC – det handler både om formell kunnskap, men ikke minst i det uformelle rommet rundt, som relasjonsskaper, grunnlaget for å drive forretning»
 • «Vi hører historier om handel med Tyskland som har vært utfordrende, for eksempel på grunn av misforståelse når det kommer til tiltaleformer og forståelse av hierarkier. Disse utfordringene blir ofte større jo lenger unna Norge en kommer.»

Werner Fuchs – CEO Tinex

 • «Selv om engelsk er et verdensspråk vil man alltid komme dypere inn med å kunne det lokale språket»
 • «Det viktigste for mennesker å treffe hverandre og snakke sammen»
 • «Mellom to likeverdige vil vi alltid ansette en med språk og ICC kompetanse»
 • «Det er alltid en fordel å kunne snakke med andre»
 • «Selv om en bare kan litt er det allikevel en fordel»

Linn Cavallius – HR manager I internasjonalt tech-firma

 • «Mange i tech-bransjen vet ikke helt hva språkkompetanse kan brukes til»
 • «Språk- og kulturkompetanse kan åpne muligheter en ikke visste om fra før»
 • «Det er stor sannsynlighet for tapte muligheter i Norge»
 • «Et veldig stort behov for språk og ICC fordi det er en global bransje med hele verden som arbeidsplass»
 • «De som har kunnskap om språk og kulturkompetanse og snakker flere språk er mer effektive og flinkere til å tilpasse seg forskjellige bedrifter, kulturer og mennesker»
 • «Bedrifter må tenke mindre lokalt og «er ikke så internasjonale som de skulle tro»
 • «Språkkunnskaper gir en egen trygghet for de ansatte som har det.»
 • «Bedrifter kan tjene på å være mer kreative i rekruttering av personer med språk og ICC-kompetanse.»

Kjell E. Johnsen – Sales &Service Engineer Conoptica

 • Hvis man er vant til å jobbe internasjonalt kommer kulturkompetansen ubevisst
 • Utenlandske kunder og samarbeidspartnere responderer annerledes, men dette er noe en må lære og venne seg til
 • Det faktum at jeg snakker portugisisk er en enorm hjelp i Brasil
 • Det at jeg kan snakke portugisisk i Brasil gjør at vi kommer lenger enn vi har gjort tidligere
 • Man merker med en gang hvor glade kundene blir hvis en kan snakke til dem på deres språk
 • Selv om det meste foregår på engelsk er det en ekstra trygghet for kunden å vite at motparten har grunnleggende språkkunnskaper i språket deres
 • Vi har store markeder som vi ikke har kunnet gå inn i på grunn av barrierer i språk og kultur
 • Det er åpenbart at studenter med internasjonale ambisjoner bør reise på utveksling til et land hvor de ikke kan språket.
 • Du ser ikke fordelene av språk og kulturkompetanse før du har lært deg å kommunisere med mennesker på et personlig plan

Helle Moen – Regiondirektør i EGGS Design

 • Å forstå kundens behov vil i mange sammenhenger bety å kunne forstå forskjellige kulturer
 • Man må kunne språk for å skjønne kultur
 • Verdien av å ha ansatte med ulik språkbakgrunn er kjempestor
 • Det har vært en utvikling i forståelsen av viktigheten for språk- og kulturforståelse
 • Også i ledelsen trenger en flere personer med språk- og kulturkompetanse
 • Mange tror at internasjonale forsøk feiler på grunn av økonomi og teknologiproblematikk, mens det i virkeligheten ofte skyldes mangel på språk og kulturkompetanse
 • Du trenger mer enn bare ren teknologi og fagkompetanse
 • Jobber du internasjonalt klarer du deg ikke om du ikke har ansatte som vet noe om det å oppholde seg i andre land

Lenker

Glenn Ole Hellekjær: Språkmakt og avmakt - Bruk av og behov for fremmedspråk i statsforvaltningen

Glenn Ole Hellekjær: Fremmedspråk i norsk næringsliv - engelsk er ikke nok!

NHOs kompetansebarometer 2018

The Costs to the UK of Language Deficiencies as a Barrier to UK Engagement in Exporting:
A Report to UK Trade & Investment

 

 

Publisert 31. aug. 2020 15:37 - Sist endret 11. mars 2022 10:45