Fokus på språk nr. 25 (2010)

Glenn Ole Hellekjær: Språkmakt og avmakt - Bruk av og behov for fremmedspråk i statsforvaltningen

forsidebilde med tittel

I rapporten Språkmakt og avmakt: Bruk av og behov for fremmedspråk i statsforvaltningen, presenterer førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær fra ILS ved Universitetet i Oslo resultatene fra en spørreundersøkelse om bruk av og behov for språk i offentlig forvaltning, nærmere bestemt i departementene.

Last ned Fokus på språk nr. 25 (PDF)

Publisert 10. sep. 2020 13:24 - Sist endret 10. sep. 2020 13:24