Om prosjektet

Fremmedspråksenteret har, i samarbeid med det skotske fremmedspråksenteret SCILT og det nyetablerte danske fremmedspråksenteret, Det Nationale Center for Fremmedsprog Vest, fått innvilget nesten 200.000 Euro fra Erasmus+ for å gjennomføre samarbeidsprosjektet:

Generation Global – Multilingualism and intercultural skills for a dual-competency workforce of the future

I Europa har vi bruk for unge med sterk kompetanse i språk og interkulturelle ferdigheter, så de kan takle dagens og morgendagens utfordringer i samfunnnet og arbeidsmarkedet. Nyere undersøkelser viser at det er en stor prosentandel av unge som mangler tilstrekkelige språkkunnskaper. Samtidig er det en udekket etterspørsel etter språk- og kulturkunnskaper i arbeidslivet. Dette prosjektet har som mål å bidra til løsningen på begge disse utfordringene.

Prosjektet har en varighet på tre år og vil avsluttes i 2021. Innen den tid vil tre hovedmålgrupper ha vært i fokus:

Nyheter, publikasjoner, arrangementer og hendelser knyttet til prosjektet vil bli oppdatert på en egen side på Fremmedspråksenterets nettsider, hvor det vil være mulig å følge utviklingen.

Prosjektet fikk god vurdering og i tildelingsbrevet ble det blant annet skrevet:

This is a strong consortium of key national actors in the language world of their country, reinforced by a network of relevant associated partners who will provide valuable support.” - Erasmus+ Assessors Application Feedback

Prosjektet ble formelt startet på Den europeiske språkdagen, 26. September 2019.
Fremmedspråksenteret er stolte over å delta i dette prosjektet sammen med SCILT og Aarhus Universitet og ser frem til et godt samarbeid.

Lenker

Lenke til Generation Global SkottlandLenke til Generation Global Danmark

Lenke til SCILT Lenke til Aarhus Universitet

Lenke til det Nationale Center for Fremmedsprog

Publisert 31. aug. 2020 15:37 - Sist endret 19. okt. 2020 12:50