Psykt bra for deg! -om sammenheng mellom psyke, kosthold og fysisk aktivitet.

Vi har alle en psykisk helse, som altså handler om mer enn rene diagnoser. Hvordan har du det?

Photo by Greg Rosenke on Unsplash.

I dette foredraget på Fredrikstad bibliotek får du økt innsikt i hvordan dine livsstils- og hverdagsvalg kan påvirke din psykiske helse, og vice versa; hvordan din psykiske helse kan påvirke din livsstil.

Vi ser også på hvordan psykiske helseutfordringer kan påvirke din risiko for livsstilslidelser, og hvilket behandlingspotensiale som ligger i å anvende fysisk aktivitet og kostholdsendringer i langtidsoppfølging.

Foredragsholder er førsteamanuensis Therese Fostervold Mathisen Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag.

Publisert 8. okt. 2021 10:26 - Sist endret 13. okt. 2021 18:01