index.html

Remmen

Om fakultetet

Fakultet for helse, velferd og organisasjon har 130 ansatte og ca 2000 studenter fordelt på to institutter:

• Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag
• Institutt for velferd, ledelse og organisasjon

Studiene ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon er lokalisert på begge høgskolens studiesteder. 
Fakultetet består av fagmiljøer fra høgskolens tidligere avdelinger for helse og velferd og for økonomi, språk og samfunnsfag. Fakultetets studieportefølje inneholder en rekke utdanninger på bachelor- og masternivå innen helse og velferdsfag, samt en master i organisasjon og ledelse. Fakultetets fagmiljøer bidrar inn i høgskolens tverrfaglige satsingsområde «Det digitale samfunn» der man studerer digitaliseringens samspill med helse, velferd, arbeidsliv, organisasjoner m.m.

Organisasjon

Her kan du lese mer om hvordan fakultetet er organisert, om ledelsen, fakultetsstyret og ulike råd og utvalg.

 

Institutter

Kontakt

Sentralbord (+47) 69 60 80 00
Åpningstid servicetorget:

  • 15. mai - 15. september: 08:00-15:00
  • 16. september - 14. mai: 08:00-15.45