Valg av medlemmer til fakultetsstyret ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon (HVO)

I perioden 28. september kl. 10.00 -  30. september kl. 12.00 kan alle stemmeberettigede ved HVO stemme fritt på inntil 4 nominerte kandidater til å bli medlem av fakultetsstyret ved HVO for styreperioden 2021-2025.

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og rapporterer til rektor via dekan. Det skal velges inn fire UF-ansatte hvorav én skal være midlertidig ansatt (stipendiat eller postdoc).

Det er oppnevnt et eget valgstyre som står for gjennomføringen av valget.

Gå til valgresultatet

Her kan du avgi din stemme

Valget gjennomføres i perioden 28.09.21 kl. 10.00 - 30.09.21 kl. 12.00

Nominerte kandidater

Viktige frister

  • Publisering av manntallsliste for stemmeberettigede
    (2 ukers klagefrist): 3. september
  • Frist for å nominere ansatte til styret:
    14. september kl. 12:00
  • Gjennomføring av valg:
    28. september kl. 10.00 - 30. september kl. 12.00

Manntall

Kun tilgjengelig etter innlogging for ansatte.
(Har du problemer, kontakt IT-vakt)

Valgstyret

Ingrid Femdal       - leder
Liv Solveig Tvete - medlem
Nancy Hellestøl   - student
Marte Jahr           - student
Birte J. Sjursnes  - nestleder*
Carita Stafne       - sekretær
*trukket seg 14.09.21

Relevante dokumenter