Fremdriftsplan

Valgstyret har lagt opp til følgende tidsplan

Hendelse Dato

Kunngjøring av valget

3. september

Manntallsliste publiseres 3. september

Frist for å foreslå kandidater

14 .september kl. 12.00

Publisering av kandidater

17. september

Klagefrist manntallister 

23. september

Valgperiode

28. september kl.10:00 – 30. september kl 12:00

Resultat av valget offentliggjøres

1. oktober

Publisert 2. sep. 2021 21:03 - Sist endret 2. sep. 2021 22:17