Studier

Studieprogrammer

Søk i emner

Her finner du alle publiserte emner ved Fakultetet. Historiske emner ligger også tilgjengelig.

Studieinformasjon

På Hiøs studiesider finner du informasjon om bl.a.  eksamen, opptak, utdanningskvalitet, praksis, utveksling

Eksamensoppgaver

Her finner du tidligere utgitte eksamensoppgaver ved fakultetet. 

Fellesinformasjon for HVO-studier

Fellesinformasjon for arbeids- og velferdsfag, barnevern, sosialt arbeid, vernepleie og sykepleie. 

Praksis

Fellesinformasjon om praksisstudier

Autorisasjon

Informasjon om autorisasjon for studenter på sykepleie, vernepleie, bioingeniørfag og paramedisin som har fullført utdanningen.

Nettkurs

Kurs i pasient- og brukerrettet dokumentasjon