Studenthistorier helse og velferd

Bildet viser Ole Herman Øiseth, tidligere student ved HiØ.
Publisert 28. mai 2021 11:06

Ole Herman Øiseth har en master i samordning av helse- og velferdstjenester fra Høgskolen i Østfold og jobber som obduksjonsteknikker og kvalitetsrådgiver ved Seksjon for patologi på Sykehuset Østfold.

Marte Jahr studerer Bachelorstudium i sykepleie ved HiØ.
Publisert 23. mars 2021 11:34

Marte Jahr har alltid vært glad i mennesker, interessert i å lære om mennesker og hvordan ta vare på andre. I dag studerer hun Bachelorstudium i sykepleie ved Høgskolen i Østfold og er programtillitsvalgt i Studentrådet for helse- og velferd.

Elin Haugen er tidligere sykepleierstudent ved HiØ.
Publisert 22. mars 2021 13:52

Elin Haugen har en bachelorgrad i sykepleie fra Høgskolen i Østfold. Hun har tidligere jobbet som sykepleier både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, men er i dag både student og ansatt som konstituert helsesykepleier i skolehelsetjenesten i Fredrikstad kommune.

Publisert 11. sep. 2020 14:09

André Paulsberg ble ferdig med masterstudiet i 2016 og jobber som vernepleier og prosjektleder i Sarpsborg kommune og Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming. 

Publisert 13. jan. 2020 12:38

Martin Ellingsen Myklebust jobber som bioingeniør ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

Publisert 13. jan. 2020 12:38

Rebecca Elizebeth Moen Monrad jobber som spesialbioingeniør / obduksjonstekniker på Sørlandet sykehus.

Publisert 16. des. 2019 13:06

Anette Selnes jobber som bioingeniør ved Oslo Universitetssykehus, Blodbanken i Oslo.

Publisert 11. des. 2019 10:37

Andrea Skog Rustad jobber som bioingeniør ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Publisert 26. nov. 2019 13:17

Karoline Emilie Fritzen jobber som bioingeniør på Oslo Universitetssykehus.

Publisert 21. okt. 2019 10:31

Martine Ekrem jobber som sosialkurator / barnevernkonsulent i Sarpsborg kommune.