Nominasjon av kandidater

Valgstyret oppfordrer alle ansatte til å komme med forslag til kandidater. 

Hvordan fremme forslag til kandidater?

Alle stemmeberettigede kan foreslå én eller flere kandidater. Ansatte har (med visse unntak) plikt til å ta imot valg og fungere i vervet så lenge han eller hun er valgbar. For nærmere presisering, se valgreglementet § 15.

Forslag(ene) må være fremsatt enten skriftlig på papir eller via e-post av minst tre stemmeberettigede (jf. valgreglementets § 6.3). Forslaget trenger ikke å begrunnes.

Navn på kandidaten(e) og de tre som kommer med forslaget skal fremkomme tydelig i e-posten ved at de (2 andre) står oppført i kopifeltet. Hvis forslaget fremstilles skriflig må alle ha underskrevet forslaget.

Forslag til kandidat(er) sendes til valgstyrets epost: valg-hvo@hiof.no.


Fristen for innsendelse av forslag til kandidater er tirsdag 14. september kl. 12.00.

Hvem er valgbare?

Alle ansatte med stemmerett, og som har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved høgskolen de siste seks månedene før valget, er valgbare . Unntatt fra dette er ansatte i lederstillinger (som institutt-/senterledere og undervisningsledere). For nærmere presisering, se valgreglementet § 18.

Publisert 2. sep. 2021 21:03 - Sist endret 10. sep. 2021 09:16