Nominerte til styreverv i Fakultetsstyret for helse, velferd og organisasjon (HVO)

Nå nærmer det seg valg av medlemmer til Fakultetsstyret for helse, velferd og organisasjonfor perioden  2021 -  2025. Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, sjekk gjerne her hvilke saker det tidligere avdelingsstyret for helse og velferd hadde til behandling.

Vi har som kjent gått over til en ny styringsmodell med fakulteter hvor dekan er fakultetets øverste leder. Det betyr at det nye styret med sine ti medlemmer får en sammensetning som består av fire medlemmer valgt blant ansatte​ i undervisnings- og forskerstilling hvorav ett medlem er midlertidig ansatt, to studentrepresentanter og dekan som styrets leder. Videre er det tre eksterne medlemmer utpekt av rektor, etter forslag fra dekan.

Nominasjonsprosessen for årets valg begynte i starten av september og fristen gikk ut den 14. september. Da hadde valgstyret mottatt forslag på 12 kandidater som ønsker å stille til valg for en plass i fakultetsstyret den neste styreperioden. De nominerte kandidatene er funnet valgbare av valgstyret.

Nominerte kandidater

Fagansatte

   

Navn

Stilling

Institutt

Fredrik Andersen

Førsteamanuensis

VLO

Eva Bjørg Antonsen

Førstelektor

SHB

Kristoffer Toldnes Cumming

Førsteamanuensis

VLO

Trond Heitmann

Førsteamanuensis

VLO

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Førsteamanuensis

SHB

Therese Dwyer Løken

Stipendiat

SHB

Kristin Myhre

Førstelektor

SHB

Birte Sjursnes Førsteamanuensis SHB

Elin Tangnæs

Høgskolelektor

VLO

Kari Aarøen Høgskolelektor SHB

Stipendiater/midlertidig ansatte

Minela Kvakic Stipendiat HVO

Anam Ilyas

Stipendiat HVO
Publisert 2. sep. 2021 21:03 - Sist endret 6. jan. 2022 12:06