Hadi Strømmen Lile

Institutt for velferd, ledelse og organisasjon
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608768
+4791592963
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Rettsvitenskap, rettssosiologi, menneskerettigheter, minoriteter og urfolk (samer), moralfilosofi og normer.

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad og en PhD fra Norsk senter for menneskerettigheter ved juridisk fakultet ved UiO. Jeg har blant annet jobbet som rådgiver for Galdu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, som seniorrådgiver i Redd barna og som journalist i NRK Migrapolis, og Finnmark Dagblad. Se min Linkedin-profil

Verv

  • Tidligere hovedredaktør (6 år) for tidsskriftet Kritisk juss
  • Medlem av NESH
  • Leder av redelighetsutvalget ved Samisk høgskole/ Sámi allaskuvla
  • Medlem av International Editorial Advisory Board for tidsskriftet Human Rights Education Review
  • Medlem av ekspertpanelet for Business and Human Rights Coopers
  • Tidligere medlem av Pressens faglige utvalg (PFU)
  • Tidligere medlem av Nasjonalt åndelig råd for Baha'i-samfunnet i Norge

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 31. aug. 2021 13:34