Om

Organisasjon

Fakultet for helse, velferd og organisasjon ledes av en dekan som i sin ledergruppe har en prodekan for utdanning, en prodekan for forskning, instituttledere og undervisningsledere.

Fakultetets ledelse

Dekan

Randi Magnus Sommerfelt
Randi Magnus Sommerfelt

 

Prodekan utdanning

Kirsti Lauvli Andersen
Kirsti Lauvli Andersen

 

Prodekan forskning

Bilde av Kirsti-Iren Skovdahl
Kirsti Skovdahl

 

Fakultetsstyret HVO

Fakultetsstyret er et besluttende og rådgivende organ som sammen med dekan skal bidra til at den faglige virksomheten ved fakultetet holder høy kvalitet og videreutvikles. 

Råd og utvalg

FoU-utvalget

FoU-utvalget  skal være et koordinerende og rådgivende organ for dekanen i saker som gjelder forskning, faglig utvikling og formidling.

Advisory board

Advisory Board er et rådgivende organ og skal være en katalysator for
samarbeid og dialog med arbeidslivet. 

Gå til HiØs råd og utvalg

Høgskolen i Østfold har 18 aktive utvalg hvor saker og møtedokumenter blir offentliggjort.