Vil Norge i fremtiden være en velferdsstat eller vil pengene ta slutt?

Norge er et av verdens rikeste land. Vi har enorme oljerikdommer og en vellykket velferdspolitikk. Flere hevder at vi må stenge ned oljekranene for å ta det grønne skifte på alvor. Men hvordan vil det påvirke norsk økonomi og velferd?

DEN NORSKE VELFERDSSTATET. Hvordan skal man kunne forene alles interesser i fremtiden? Har vi råd til det? Hvilken visjon har norske politikere for fremtiden og hvilken regjering får vi i 2021 som skal ivareta norsk velstandsutvikling? Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

Noen hevder at Norge i liten grad satser på modernisering av forsvaret og andre ønsker at vi skal ta imot flere flyktninger.

Men hvordan skal man kunne forene alles interesser i fremtiden? Har vi råd til det? Hvilken visjon har norske politikere for fremtiden og hvilken regjering får vi i 2021 som skal ivareta norsk velstandsutvikling?

For gratis billetter klikk her

Foredragsholder Bengt Morten Wenstøb er høgskolelektor ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon ved Høgskolen i Østfold.

Publisert 7. sep. 2021 16:03 - Sist endret 7. sep. 2021 16:03