Hvordan lykkes som leder?

Ledere i offentlig sektor bør ha tekniske ferdigheter og forståelse, vise evne til empati og ha sosiale ferdigheter og forståelse, forstå kulturen i virksomheten, og verdsette mangfoldet blant sine medarbeidere og brukere. Hvordan kan du lykkes med dette?

Forfatterne av boka «Brukerorientert ledelse i offentlig sektor» byr på konkrete tips i dette foredraget.

Du vil få gode råd om hvordan du som leder kan mestre fokus både på økonomisk effektivitet og brukeroppdraget. Ikke minst vil foredraget omhandle hvordan du kan være en synlig leder både fysisk og digitalt samtidig som du viser tiltro til dine medarbeidere og deres kunnskap.

Boken som er skrevet av Pål Ellingsen, Rikard Eriksson og Knut Arne Kvitting kom ut i januar i år.

Les mer om boka i saken "Slik blir du en god leder i det offentlige"


 

Pål Ellingsen jobber som dosent ved Høgskolen i Østfold. Hans faglige interesser er ledelse og brukerorientering i offentlig sektor. Ellingsen er spesielt interessert i førstelinjearbeid og den delen av offentlig forvaltning som handler om organisering av publikumskontakten.
Dosent ved HiØ
Se faglig profil

Rikard Eriksson jobber som professor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Østfold. Han har blant annet forsket på organisering, ledelse og styring av offentlig sektor.
Professor ved HiØ

Se faglig profil

Knut Arne Kvitting har mer enn 20 års erfaring fra prosjektlederroller. Mest innenfor det offentlige, men også på leverandørsiden. Han er også daglig leder i selskapet Styrmand.
Daglig leder i Styrmand

Publisert 11. mai 2022 13:04 - Sist endret 11. mai 2022 13:04