Guri Kirsten Rosseland Rummelhoff

Institutt for sykepleie, helse og bioingeniørfag
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608702
+4797798099
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
N-221

Faglige interesser

 • Jeg underviser og veileder i bachelor sykepleie. Jeg er basisgruppeveileder i 1.år og er praksislærer i alle tre år. 
 • Min faglig interesse er personsentrert omsorg på sykehjem. Jeg er også opptatt av etiske dilemmaer på sykehjem og er medlem av etikkrådet i Fredrikstad kommune. Jeg har gjennomført en evaluering av implementering av VIPS-praksismodell på sykehjem i Fredrikstad kommune og en forskningsartikkel om den studien blir snart publisert i tidsskriftet Geriatrisk sykepleie.

 

Undervisning

Emne HOVSPL10120: https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2021/host/hovspl10120.html

Emne HOVSPL 40120: https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2022/var/hovspl40120.html


 

Bakgrunn

Sykepleieutdanning ved Diakonissehusets sykepleieskole. 1982

Hovedfag i sykepleievitenskap, Universitet i Oslo. 2003

Jeg har tidligere arbeidet som sykepleier på sykehjem og medisinsk avdeling

Priser


 

Verv

Jeg er medlem av etikkrådet i Fredrikstad kommune 
 

Samarbeid

Fredrikstad kommune

 

Emneord: etikk, personsentrert arbeid, arbeidsmiljø

Publikasjoner

 • Anker-Hansen, Camilla; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Informal caregivers and assistive technology in Norwegian nursing homes. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 17(10). doi: 10.1371/journal.pone.0275474. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland & Heiberg, Turid (2021). Hvilken betydning har introduksjon av VIPS praksismodell for personsentrert omsorg og for arbeidsmiljø? Geriatrisk sykepleie. ISSN 1891-1889. 01-2021(01-2021), s. 6–15. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rummelhoff, Guri (2008). Faglig veiledning i gruppe for avdelingsledere : - lederrollen - mellom barken og veden, Praksis som læringsarena : et samlæringsprosjekt. Høgskolen i Østfold. s. 179–199.
 • Rummelhoff, Guri (2003). Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan velger de å forholde seg til slike problemer? : artikkel med utgangspunkt i hovedoppgave i sykepleievitenskap, Undervisningssykehjem Fredrikstad. Høgskolen i Østfold. s. 239–263.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Hansen, Anette Woldheim; Halvorsrud, Liv Torill & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Forhåndssamtaler i sykehjem og aktivitetssenter for personer med demens - helsepersonells erfaringer​ .
 • Fagerli, Liv Berit; Anker-Hansen, Camilla; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Bååth, Carina Barbro; Helgesen, Ann Karin & Halvorsrud, Liv Torill [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Personsentrert praksis - Et godt hverdagsliv for pasienter, pårørende og ansatte.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Bååth, Carina Barbro & Halvorsrud, Liv Torill [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, ansatte og studenter.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Bergheim bo- og aktivitetssenter deltar i prosjektet "Et godt hverdagsliv» i samarbeid med Høgskolen i Østfold. . Facebook Halden kommune.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Enhet sykehjem satser stort på personsentrert omsorg. Halden kommunes nettside.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin & Bååth, Carina Barbro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland & Johansen, Håkon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2019). Personsentrert omsorg og arbeidsmiljø.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2018). Personsentrert omsorg og arbeidsmiljø.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2017). Har innføring av VIPS, personsentrert omsorg, effekt på arbeidsmiljøet?
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Smebye, Kari Lislerud & Tombre, Birgitte (2017). Personsentrert omsorg på sykehjem.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Smebye, Kari Lislerud & Tombre, Birgitte (2016). Gir individuell omsorg. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 2016 104 (8):48 51(8). doi: 10.4220/Sykepleiens.2016.58391.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2016). Personsentrert omsorg på sykehjem.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2015). Personsentrert omsorg på sykehjem.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2015). Personsentrert omsorg og livsfortellinger.
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2012). Evaluering av prosjektet gränsregional omsorgsfilosofi.
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland; Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2012). Dagsenter gir økt livskvalitet. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. s. 68–71.
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2012). Deler refleksjonsnotater digitalt. Sykepleierstudenter lærer mye av å utveksle refleksjonsnotater fra praksis elektronisk. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 100(7), s. 54–56.
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland; Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2012). Dagsenter er bra for brukere og pårørende. Fredrikstad Blad.
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland & Røising, Hanne Schou (2011). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard. En pilotundersøkelse med 2.års sykepleierstudenter.
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2011). Erfaringer med deling av refleksjonsnotater i Blackbord (Fronter).
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2011). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard.
 • Rummelhoff, Guri & Røising, Hanne Schou (2010). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard En pilotundersøkelse med 2.års sykepleierstudenter.
 • Rummelhoff, Guri (2010). Evaluering av prosjektet gränsregional omsorgsfilosofi.
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri (2009). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard.
 • Femdal, Ingrid & Rummelhoff, Guri (2009). Gruppeveiledning - en rimelig investering Faglige utfordringer for avdelingsleder i sykehjem og erfaringer som deltaker i en faglig veiledningsgruppe.
 • Rummelhoff, Guri (2008). Veiledningsgruppe for avdelingsledere.
 • Rummelhoff, Guri (2008). I samme båt : gruppeveiledning for avdelingsledere. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 96(17), s. 72–74.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri & Rummelhoff, Guri (2006). Dagsentertjenesten for eldre i Fredrikstad kommune : en kartleggingsundersøkelse.
 • Rummelhoff, Guri (2006). Hva om det hadde vært din mor eller far? Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 94(16), s. 30–31.
 • Rummelhoff, Guri & Nortvedt, Per (2006). Studenter sier ikke ifra. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 94(5), s. 66–68.
 • Rummelhoff, Guri (2005). "Hva om det hadde vært din mor eller far?" Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan velger de å forholde seg til slike problemer?
 • Rummelhoff, Guri (2005). Hva om det hadde vært din mor eller far? Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan de velger å forholde seg til slike problemer?
 • Rummelhoff, Guri (2004). "Hva om det hadde vært din mor eller far?" Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan velger de å forholde seg til slike problemer?
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2011). Evaluering av prosjektet gränsregional omsorgsfilosofi. Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-338-0.
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri (2010). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard: en pilotundersøkelse med 2.års sykepleierstudenter. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278253182.
 • Femdal, Ingrid & Rummelhoff, Guri (2007). Gruppeveiledning - en rimelig investering : faglige utfordringer for avdelingsleder i sykehjem og erfaringer som deltaker i en faglig veiledningsgruppe. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278252413.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri & Rummelhoff, Guri (2007). Dagtilbudene for eldre i Fredrikstad kommune : en kartleggingsundersøkelse. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278252093.
 • Rummelhoff, Guri (2003). Hva om det hadde vært din mor eller far? Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan velger de å forholde seg til slike problemer?

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 13. aug. 2021 15:08