English version of this page
Pågående prosjekt

Advancing Cyber Defence by Improved Communication of Recognized Cyber Threat Situations (ACDICOM)

Cybersikkerhet er gjenstand for rask teknologisk fremgang. Det medfører et økende behov for en vitenskapelig forståelse av det enkelte menneskes begrensninger og ytelse i interaksjon med cybertrusler. ACDICOM skal bidra til å øke denne forståelsen og dermed gi grunnlag for bedre beslutningsresultater.

Foto: Colourbox.com

Om prosjektet

Hvis det oppstår cybertrusler på en privat eller offentlig organisasjon, må teknisk informasjon om angrepet raskt kommuniseres mellom analytikere og beslutningstakere. Dette må skje på tvers av profesjonell bakgrunn, mellom team i en organisasjon og mellom organisasjoner og sektorer i samfunnet. Denne informasjonsutvekslingen skjer under stort tids- og prestasjonspress. Måten vi formidler informasjon om cybertrusler er veldig viktig for kvaliteten på beslutningene som tas, da formidlet og oppfattet informasjonen former situasjonsbevisstheten til beslutningstakere på alle nivåer. Måten teknologiske detaljer blir forenklet og formidlet på tvers av disiplinære, hierarkiske og kulturelle grenser, påvirker dermed situasjonsbevisstheten til beslutningstakere og kan føre til alvorlige økonomiske, juridiske og sosiale konsekvenser.

Prosjektets tidsramme

Prosjektet startet 01.09.2020 og vil vare til 30.08.2024

Mål

Prosjektets mål er å gi evidensbasert kunnskap om rask og nøyaktig informasjonsutveksling om cybertrusler fra et menneskelig faktorperspektiv for å forbedre beslutningsresultater og gi veiledning for undervisning og opplæring i kommunikasjon med nettbasert trussel.Cyber -Defense-øvelser vil bli brukt i tett samarbeid med utdanningsinstitusjoner for å simulere cyberangrep i sikre omgivelser, for å utvikle og validere verktøy for overvåking av kommunikasjonseffektivitet og integrere dem i utdanningspraksis.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet gjennom programmet SAMRISK

Samarbeidspartnere

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet -NTNU

Tallinn University of Technology

Institute for Simulation and Training (IST) ved University of Central Florida 

US Army Research Laboratory, Human Research and Engineering Directorate

Institute of Creative Technologies, University of Southern California Los Angeles

Publikasjoner 

  1. Lugo R.G., Ask T.F., Sütterlin S., Knox B.J. (2021) The Influence of Team Workload Demands During a Cyber Defense Exercise on Team Performance. In: Stephanidis C., Antona M., Ntoa S. (eds) HCI International 2021 - Late Breaking Posters. HCII 2021. Communications in Computer and Information Science, vol 1499. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90179-0_70
  2. Ask T.F., Lugo R.G., Knox B.J., Sütterlin S. (2021) Human-Human Communication in Cyber Threat Situations: A Systematic Review. In: Stephanidis C. et al. (eds) HCI International 2021 - Late Breaking Papers: Cognition, Inclusion, Learning, and Culture. HCII 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol 13096. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90328-2_2
  3. Ask T.F., Sütterlin S., Knox B.J., Lugo R.G. (2021) Situational States Influence on Team Workload Demands in Cyber Defense Exercise. In: Stephanidis C. et al. (eds) HCI International 2021 - Late Breaking Papers: Cognition, Inclusion, Learning, and Culture. HCII 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol 13096. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90328-2_1

Deltakere

Emneord: Det digitale samfunn, DigiTech, DigiEd
Publisert 30. sep. 2020 14:36 - Sist endret 9. sep. 2022 15:25