Fredrik Andersen

Institutt for velferd, ledelse og organisasjon
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608806
+4795032976
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Generelt interessert, men spesielt interessert i vitenskapsfilosofi, beslutningsteori, fysikkfilosofi, etikk, næringslivsetikk. Herunder romtidsteori, vitenskapelig realisme, vitenskapelig uenighet og frihetsbegreper.

Fokusområder for denne perioden:

* Forklaringsbaserte vs algoritmebaserte beslutningssystemer innen helse og omsorg.

* Konseptuelle avklaringer innen atferdsanalysen

* Vitenskapelig realisme og modellering innen helsefag (som del av HIOFs fremtidige PhD-kurs i vitenskapsfilosofi og forskningsetikk).

Forskerportrett fra Høgskolens nettsider: Lenke

Undervisning

https://www.hiof.no/studier/emner/historiske-emner/hv/2021/var/hspsa40518.html

https://www.hiof.no/studier/emner/hvo/vlo/2021/host/hovvpl10120.html

 

Bakgrunn

Utdannet vernepleier ved HIOF 2003, Ba og Ma filosofi fra UiT 2010, PhD vitenskapsfilosofi NMBU 2017.
Tidligere miljøarbeider innenfor rus, barnevern og arbeid med mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Forskegrupper

DeveLep

Technological change, sustainability, and society (TCSS)

Psykososialt Arbeid

Eksterne Nettverk

CauseHealth:    https://causehealthblog.wordpress.com/

CAPS:               https://www.nmbu.no/en/faculty/hh/research/centers/caps   

 

 

Emneord: Det digitale samfunn, DigiWork

Publikasjoner

 • Andersen, Fredrik & Dechsling, Anders (2021). Nudging, hva er det og bør vi benytte oss av det? Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 48(2).
 • Andersen, Fredrik & Rocca, Elena (2020). Underdetermination and evidence-based policy. Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. ISSN 1369-8486. 84. doi: 10.1016/j.shpsc.2020.101335. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Fredrik; Anjum, Rani Lill & Rocca, Elena (2019). Philosophy of Biology: Philosophical bias is the one bias that science cannot avoid. eLIFE. ISSN 2050-084X. doi: 10.7554/eLife.44929. Fulltekst i vitenarkiv
 • Anjum, Rani Lill; Mumford, Stephen D & Andersen, Fredrik (2018). Causation: Causation and quantum mechanics. I Anjum, Rani Lill & Mumford, Stephen D (Red.), What tends to be : The philosophy of dispositional modality. Routledge. ISSN 978-1-138-541979. s. 64–82.
 • Rocca, Elena & Andersen, Fredrik (2017). How biological background assumptions influence scientific risk evaluation of stacked genetically modified plants: an analysis of research hypotheses and argumentations. Life Sciences, Society and Policy. ISSN 2195-7819. 13(11). doi: 10.1186/s40504-017-0057-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Fredrik & Jonas Becker, Arenhart (2016). Metaphysics within science: Against radical naturalism. Metaphilosophy. ISSN 0026-1068. 47(2), s. 159–180. doi: 10.1111/meta.12175. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Fredrik; Mathisen, Øyvind & olsen, morten (2004). Utagering og jobbtilfredshet. Diskriminanten. ISSN 0801-0536. 1 og 2, s. 35–42.

Se alle arbeider i Cristin

 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian; Haagensen, Gunn Elisabeth; Andersen, Fredrik & Strømgren, Børge (2022). Tiltak for å fremme psykologisk fleksibilitet hos personer med autismespekterdiagnoser: En litteraturgjennomgang.
 • Løkke, Jon Arne & Andersen, Fredrik (2021). Vernepleierpodden Fagspesial 5+5, fem filosofer og fem psykologer (podcast). [Internett]. Spotify.
 • Andersen, Fredrik & Løkke, Jon Arne (2021). En videreutvikling av Sjekklisten med verdiavklaring og verdivekting; innspill fra interessentteori. Vernepleier.no.
 • Andersen, Fredrik (2021). Ytringsfrihet og etikk.
 • Andersen, Fredrik (2021). Atferdsanalyse og individuell frihet.
 • Andersen, Fredrik & Løkke, Jon Arne (2021). Videreutvikling av Sjekklisten og verdiprosesser i hexaflexen med verdiavklaring og verdivekting; innspill fra interessent teori.
 • Andersen, Fredrik & Rocca, Elena (2021). Making sense of expert disagreement in the COVID-19 pandemic.
 • Andersen, Fredrik & Løkke, Jon Arne (2020). Hører humor hjemme i akademia? Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Andersen, Fredrik (2020). Social media and censorship – tensions over social sustainability.
 • Andersen, Fredrik (2020). Idrett, tilhørighet og ensomhet. Hva er idrettsforeningens rolle? .
 • Andersen, Fredrik (2020). hvem er eksperter egentlig og burde vi lytte til dem?
 • Andersen, Fredrik (2020). Philosophical BIAS: Metafysikk som grunnlag for vitenskapelig uenighet.
 • Andersen, Fredrik (2019). har vi fri vilje?
 • Andersen, Fredrik (2019). Hvem er eksperter og når skal vi lytte til dem? . Fredriksstad Blad.
 • Andersen, Fredrik (2019). Vern, frigjøring og bruk av av egen vilje. [Internett]. eksistenspodden.
 • Andersen, Fredrik (2019). Styres vi av fysikkens lover eller av fri vilje? Fredriksstad Blad.
 • Andersen, Fredrik & Dechsling, Anders (2019). Nudging, bør vi egentlig drive med det?
 • Andersen, Fredrik (2018). Hvor langt kan staten gå for å hjelpe oss å bli bedre borgere?
 • Andersen, Fredrik (2018). Er det grenser for ytringsfrihet? .
 • Andersen, Fredrik (2018). Bør vi begrense ytringsfriheten? Fredrikstad Blad.
 • Anjum, Rani Lill; Rocca, Elena & Andersen, Fredrik (2018). What is Philosophical Bias in Science.
 • Andersen, Fredrik (2017). Sannhet og ideologi i postfakta-samfunnet.
 • Rocca, Elena & Andersen, Fredrik (2016). Same evidence, different assessment: role of primary suppositions in the scientific discernment of risk.
 • Rocca, Elena & Andersen, Fredrik (2013). Of mice and men Do animal models inform us about human conditions?
 • Andersen, Fredrik (2013). Physical postulates and primitive metaphysical notions.
 • Andersen, Fredrik (2013). Philosophy in physics.
 • Andersen, Fredrik (2013). some things must stay, metaphysics within science.
 • Andersen, Fredrik (2012). Towards a Unified Metaphysical Framework for Physics.
 • Andersen, Fredrik (2011). From phenomenon to science.
 • Andersen, Fredrik; Myrstad, Johan Arnt; Anjum, Rani Lill & Mumford, Stephen D (2017). Experience and theory: a defense of the kantian a priori and Kepler’s philosophy of science in light of modern space-time physics. NMBU.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. juli 2018 14:00 - Sist endret 10. feb. 2022 10:05