Miljøterapeut

Mariann Roer jobber som miljøterapeut i Aberia Ung.

Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere sosialt arbeid?

Da jeg innså at min karriere som assistent i barnehage var over, og det var på tide å gjøre både noe annet og noe mer, var jeg helt sikker på at jeg ville jobbe med barn og unge. Samtidig var jeg sikker på at jeg ikke ville jobbe med barn generelt, men med barn spesielt. Valget sto mellom barnevernspedagog og sosionom, og etter å ha sett på mulighetene i arbeidsmarkedet etter endt utdanning og på alternativene for videreutdanning eller master, så falt valget på sosialt arbeid. Mye fordi bredden i arbeidsmuligheter er stor, og fordi det heller ikke utelukker arbeid med barn og unge, samtidig som det ikke låser deg til det.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jobben som miljøterapeut søkte jeg på som en ordinær søker, etter at jeg hadde jobbet et år som miljøterapeut i en bolig med enslige mindreårige, etter endt utdanning. Jeg var på to runder med intervjuer, og kom meg gjennom nåløyet.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben? 

Jeg tror nok at det var helheten som var avgjørende. Jeg har jobbet med mange ulike mennesker opp gjennom, og har en ganske god bredde på arbeidserfaringen min i tillegg til den faglige breddekunnskapen man får gjennom å ta en bachelorgrad i sosialt arbeid. I mange tilfeller kan man føle seg litt låst i en retning når man får mye undervisning rettet mot NAV-systemet, men jeg tror at dersom man virkelig vil, så har man store valgmuligheter som sosionom. Praksisperiodene man har gjennom studiet kan også gi et godt innblikk i hva man har mulighet til, både der man er utplassert selv, og ved å snakke med andre studenter om deres erfaringer. Det er også viktig å knytte kontakter i miljøet når man har mulighet, fordi man møter mange potensielle arbeidsgivere i løpet av studiet.

Vi arbeider mye med motivasjon, sosiale utfordringer, psykiske og fysiske utfordringer og det å nå konkrete mål for ungdommene.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver? 

I jobben min i dag er det mye praktisk miljøarbeid. Jeg jobber i en såkalt medleverturnus, der jeg bor på arbeidsplassen i 3/4 døgn av gangen sammen med en kollega, og da er vi med på alt som skjer i løpet av et døgn. Det kan være alt fra å motivere til å stå opp og komme seg på skolen, til å ta med ungdommen på ridetur i skogen. Det er ungdommer med ulike utfordringer som bor hos oss, og det gjør at arbeidsoppgavene er varierte, spennende og utfordrende.

Vi arbeider mye med motivasjon, sosiale utfordringer, psykiske og fysiske utfordringer og det å nå konkrete mål for ungdommene. Det er ungdommer både på omsorgsplasseringer og adferdsplasseringer hos oss, så utfordringene varierer veldig.

Det er også endel dokumentasjonsarbeid i form av døgnrapporter, månedsrapporter og halvårsrapporter, som vi utformer ut ifra tiltaksplaner og mål som utformes sammen med den enkelte ungdommen. Alle med høgskoleutdanning har et ansvarsområde, som kan være for eksempel skole, helse, HMS eller det å være primærkontakt for en ungdom.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Jeg har tatt med meg mye god kunnskap om det å møte mennesker der de er, fra utdanningen min. Det å kunne se verdien av flerfaglig samarbeid på arbeidsplassen der kolleger har ulik bakgrunn og erfaring, men også i samarbeid med andre instanser, tar jeg også med meg. Jeg ser ofte at jeg som sosionom har en større forståelse for hva de andre instansene kan bidra med for å gi et bedre helhetlig tilbud.

Det har også vært verdifullt for meg å ha lært i løpet av utdanningen endel om ulike metoder og arbeidsmodeller som jeg nå kan gå dypere inn i, fordi jeg allerede har en bred grunnkunnskap i bunnen. Mange utfordringer som kommer til syne i sammensatte utfordringer hos ungdommene har jeg noe basiskunnskap om, som jeg kan bygge videre på. Man er aldri utlært, men man har et godt utgangspunkt og grunnlag etter tre år på sosialt arbeid.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Tør å være deg selv, bli kjent med medstudenter, forelesere og praksisveiledere, og bruk tiden som student på å opparbeide deg et solid nettverk med kontakter i miljøet. Benytt enhver mulighet til å få erfaring, og la deg utfordre til å prøve noe nytt. Bruk deg selv og dine egne erfaringer til noe positivt, og fortell både i søknader og på intervjuer at du valgte sosialt arbeid for en grunn. Ikke tro at du skal redde verden, men vær ærlig på at du ønsker å gjøre  en forskjell i et annet menneskes liv.


Navn:
Mariann Nikoline Roer
Studieprogram:
Sosialt Arbeid
Uteksaminert:
2017
Stillingstittel:
Miljøterapeut
Arbeidsgiver:
Aberia Ung

Publisert 30. sep. 2019 11:20 - Sist endret 16. juni 2021 08:03