Gunnar Andersson

Institutt for ingeniørfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608711
+4792858976
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
S408

Faglige interesser

Dr Gunnar Andersson helps students to build an operative platform of knowledge on innovation and organizational development, and companies to map and improve own value stream and value creation using Lean methodologies.

He is interested in how process improvement methodologies, such as lean evolve and adapt over time, and what impact they have on the competitiveness of organizations. He is author of the book The Assembly of Lean Production ISBN 978-82-471-2894-7.

He holds a PhD in Industrial Economy and Technology Management from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and a MSc in Physics from The University of Bergen.

Undervisning

Priser

 • Academic Writing Scholarship 2018 (Publiseringssstipend 2018)
 • Nominated for best lecturer in Morgenbladets National Contest 2016
 • Supporting Funding 2016 (Småforsk-midler 2016)
 • Academic Writing Scholarship 2015 (Publiseringssstipend 2015)
 • Supporting Funding 2015 (Småforsk-midler 2015)
 • Supporting Funding 2012 (Småforsk-midler 2012)
 • Academic Writing Scholarship 2012 (Publiseringssstipend 2012)
 • Academic Scholarship (Stipend for Professorkvalifisering 2013)

Verv

Forskningsfaglig samarbeid

 • Biveileder for stipendiat Frode Ramstad Johansen sammen med Professor Søren Kerndrup Aalborg Universitet
 • Biveileder for stipendiat Matthew Lynch sammen med Professor Martin Steinert NTNU
 • Faglig referansegruppe i forskningsprosjektet Redesign QR sammen med Østfoldforskning m.fl.
 • Gunnar Andersson on ResearchGate
Emneord: innovasjon, prosjektledelse

Publikasjoner

 • Blom, Victoria; Lönn, Amanda; Ekblom, Björn; Kallings, Lena V.; Väisänen, Daniel & Hemmingsson, Erik [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Lifestyle habits and mental health in light of the two COVID-19 pandemic waves in Sweden, 2020. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 18(6). doi: 10.3390/ijerph18063313. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lynch, Matthew Patrick James; Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad & Lindgren, Peter (2021). Entangling Corporate Innovation, Systems Thinking and Design Thinking. I Matos, Florinda; Ferreiro, Maria de Fátima; Rosa, Alvaro & Salavisa, Isabel (Red.), Proceedings of the 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2021. Academic Conferences International Limited. ISSN 978-1-914587-10-8. s. 518–524. doi: 10.34190/EIE.21.117.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2021). Student Reflections of the Difficulties Associated With Taking Entrepreneurial Action. I Matos, Florinda; Ferreiro, Maria de Fátima; Rosa, Alvaro & Salavisa, Isabel (Red.), Proceedings of the 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2021. Academic Conferences International Limited. ISSN 978-1-914587-10-8. s. 511–517. doi: 10.34190/EIE.12.085.
 • Ellingsen, Pål; Tonholm, Trude; Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2021). Learning from problem-based projects in cross-diciplinary student teams. Special Issue "Cooperative/Collaborative Learning". Education Sciences. ISSN 2227-7102. 11(6). doi: 10.3390/educsci11060259. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lynch, Matthew; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2021). Merging systems thinking with entrepreneurship: Shifting students’ mindsets towards crafting a more sustainable future. Sustainability. ISSN 2071-1050. 13(9), s. 1–16. doi: 10.3390/su13094946. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersson, Gunnar; Lynch, Matthew Patrick James; Johansen, Frode Ramstad; Fineide, Mona Jerndahl & Martin, Douglas K. (2020). Exploring perceptions of Lean in the public sector. Public Money & Management. ISSN 0954-0962. doi: 10.1080/09540962.2020.1847454. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johansen, Frode Ramstad; Kerndrup, Søren; Andersson, Gunnar & Rubach, Synnøve (2020). A view of clustering as emergent and innovative processes. Industry and Innovation. ISSN 1366-2716. 27(4), s. 390–419. doi: 10.1080/13662716.2020.1718618.
 • Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar; Tonholm, Trude & Ellingsen, Pål (2019). LEARNING FROM PROBLEM-BASED PROJECTS IN CROSS-DISCIPLINARY STUDENT TEAMS. I Chova, L. Gómez (Red.), ICERI2019 Proceedings. IATED Academy. ISSN 978-84-09-14755-7. s. 1655–1662. doi: 10.21125/iceri.2019.0471.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2019). Clustering Ambiguities: How Companies and Public Bodies Develop a Cluster. International Journal of Advanced Corporate Learning. ISSN 1867-5565. 12(1), s. 17–28. doi: 10.3991/ijac.v12i1.9741. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lynch, Matthew Patrick James; Steinert, Martin & Andersson, Gunnar (2018). Levels of Internal Resistance in Entrepreneurship: a psychology based model for guiding coaching. GSTF Journal on Business Review (GBR). ISSN 2251-2888. 5(3). doi: 10.5176/2010-4804_5.3_116.
 • Andersson, Gunnar; Lynch, Matthew Patrick James; Johansen, Frode Ramstad; Nielsen, Maya & Margit, Tangen (2018). Coworking, collaborrative capabilities and university-society collaboration. I Gómez Chova, L.; López Martínez, A. & Candel Torres, I. (Red.), ICERI2018 Proceedings. IATED Academy. ISSN 978-84-09-05948-5. s. 9136–9143. doi: 10.21125/iceri.2018.0693.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Tuema, Ludovic; Andersson, Gunnar & Steinert, Martin (2017). Entrepreneurial Mindset - an Empirical Starting Point. LUT Scientific and Expertise Publications Reports. ISSN 2243-3384.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Steinert, Martin & Andersson, Gunnar (2017). Levels of Resistance in Entrepreneurship. IE 2017 Conference Proceedings. ISSN 2251-2039. s. 31–38. doi: 10.5176/2251-2039_IE17.9.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Kamovich, Uladzimir; Andersson, Gunnar & Steinert, Martin (2017). The Language of Successful Entrepreneurs: An Empirical Starting Point for the Entrepreneurial Mindset. Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE. ISSN 2049-1050. s. 384–391. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lynch, Matthew Patrick James; Slåttsveen, Kristoffer; Lozano, Federico; Steinert, Martin & Andersson, Gunnar (2017). Examining entrepreneurial motivations in an education context. Proceedings of the International Conference on Engineering Design. ISSN 2220-4334. 9(87-9), s. 79–88.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Steinert, Martin & Andersson, Gunnar (2016). Educating entrepreneurs in practical methods with design practices as a guide. I Boks, Casparus Burghardus; Sigurjónsson, Jóhannes B.; Steinert, Martin; Vis, Anne Carlijn & Wulvik, Andreas (Red.), Proceedings of NordDesign 2016. The Design Society. ISSN 978-1-904670-80-3. s. 158–167.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersson, Gunnar (2022). Samarbeide om utvikling: erfaringer fra Interreg Greenbizz og tanker om veien videre.
 • Andersson, Gunnar; Nielsen, Maya & Helberg, Sten (2022). Fyrtårnverksted 2022 – et verksted for folkeforskning og naturrestaurering. Fredriksstad Blad.
 • Andersson, Gunnar (2022). Vil lage nye båter av båtsøppel. [Fagblad]. Båtmagasinet.
 • Andersson, Gunnar (2022). Denne gjengen har et hårete mål om å lage nye båter av båtsøppel. [Avis]. Fredriksstad Blad.
 • Andersson, Gunnar (2022). SDG7 Affordable and clean energy.
 • Andersson, Gunnar (2022). Samarbeide om utvikling: erfaringer fra Interreg Greenbizz.
 • Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2021). Ansatte stortrives med å bli drillet i ny kunnskap – det handler om å lære av de beste. [Avis]. Moss Avis.
 • Andersson, Gunnar (2021). En reise til "Japan" og tilbake.
 • Andersson, Gunnar (2021). Bærekraftig utvikling og innovasjon, det grønne skifte, sirkulær økonomi og industriell symbiose - Hvordan gjøre en livsløpsanalyse (LCA) for å kunne ta faktabaserte beslutninger og analyser?
 • Andersson, Gunnar (2021). En reise til "Japan" og tilbake.
 • Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar & Hauge, Bjørn Gitle (2021). Gårsdagens forretningsmodeller verken skaper eller beholder arbeidsplasser. Fredriksstad Blad.
 • Andersson, Gunnar (2021). Lager hummerhotell av Anita Nocks vinkjeller. [Avis]. Fredriksstad Blad.
 • Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2021). Kunstig intelligens vil forandre alt – men hva gjør vi med undervisningen? Fredriksstad Blad.
 • Tonholm, Trude; Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar & Ellingsen, Pål (2020). THE USE OF “WALK AND TALK” IN STUDENT GROUPS AND MODERN STUDENTS NEED FOR JUSTIFICATION. I Gómez Chova, L.; López Martínez, A. & Candel Torres, I. (Red.), ICERI2020 Proceedings. IATED Academy. ISSN 978-84-09-24232-0.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad; Tonholm, Trude & Ellingsen, Pål (2020). RESEARCHING EMERGING TRENDS IN HIGHER EDUCATION. I Gómez Chova, L.; López Martínez, A. & Candel Torres, I. (Red.), ICERI2020 Proceedings. IATED Academy. ISSN 978-84-09-24232-0.
 • Andersson, Gunnar (2020). Lean, utvikling og innovasjon - Shusa, Toyota Kata og Obeya.
 • Andersson, Gunnar (2020). Green Business Model Innovation and Sustainable Tourism.
 • Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2020). Bedriftene strømmer til Moss for digital læring. [Avis]. Moss Avis.
 • Andersson, Gunnar (2020). Bærekraft som konkurransekraft. Årsmagasin Drivhuset Østfold.
 • Andersson, Gunnar; Tolsby, June Merete Solberg & Johansen, Frode Ramstad (2020). Mediha (30), Anja (23) og Tuva (24) er fremtidens skapere. [Avis]. Fredrikstad Blad.
 • Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2020). Vikenakademiet 4.0 Praktisk etter- og videreutdanning etter bedriftens behov.
 • Andersson, Gunnar (2019). Fyrtårnverksted for miljø, reiseliv og innovasjon. [TV]. Facebook video.
 • Andersson, Gunnar (2019). Gjesteforelesning Ledelse, roller og hoshin kanri.
 • Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar; Tonholm, Trude & Ellingsen, Pål (2019). LEARNING FROM PROBLEM-BASED PROJECTS IN CROSS-DISCIPLINARY STUDENT TEAMS.
 • kellogg, Stuart; Safari, Awat & Andersson, Gunnar (2019). Understanding Differences in Learning Outcomes between the U.S. and Norwegian Educational Systems.
 • Andersson, Gunnar (2019). Refleksjoner rundt ledelse og Lean basert på møter med Toyota og Isuzu i Japan.
 • Andersson, Gunnar (2019). Innføring i Lean for din bedrift.
 • Andersson, Gunnar (2019). Introducing Lean Mindset (MCI).
 • Andersson, Gunnar (2019). Introducing Lean Mindset.
 • Andersson, Gunnar (2019). Hva kan vi lære fra forskning på Lean?
 • Andersson, Gunnar (2019). Lean tankesett.
 • Andersson, Gunnar (2019). Søkekonferanse. Hvordan kommer vi fra høgskolens strategi til operasjonell handling hos hver enkelt av oss?
 • Andersson, Gunnar; Lynch, Matthew Patrick James; Johansen, Frode Ramstad; Nielsen, Maya & Margit, Tangen (2018). Coworking, collaborrative capabilities and university-society collaboration.
 • Andersson, Gunnar (2018). Dokka Fasteners og Hoshin kanri.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad; Hauge, Bjørn Gitle & Lynch, Matthew Patrick James (2018). Ønsker flere med til å utvikle opplevelsesnæring i Gamlebyen. Fredrikstad Blad.
 • Andersson, Gunnar (2018). Bachelorprosjekt 2019 ved Innovasjon og prosjektledelse.
 • Andersson, Gunnar (2018). Coworking and developing collaborative capabilities.
 • Andersson, Gunnar (2018). Effektivitetsparadokset og et enkelt verktøy for å redesigne organisasjoner.
 • Andersson, Gunnar (2018). The Efficiency paradox and A simple tool for redesigning organizations.
 • Andersson, Gunnar (2018). Prototyping Green Innovations.
 • Andersson, Gunnar (2018). Prototyping Green Innovations.
 • Andersson, Gunnar (2018). The Efficiency paradox and A simple tool for redesigning organizations.
 • Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2018). Stadig viktigere for studenter å lære i en bedrift. Fredriksstad Blad.
 • Andreassen, John Erik & Andersson, Gunnar (2017). A measure of employee involvement for Lean implementation: A study of regional firms.
 • Andreassen, John Erik & Andersson, Gunnar (2017). Lean’s dependence on employee involvement in a study of regional firms.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Andersson, Gunnar & Steinert, Martin (2017). Levels of Resistance in Entrepreneurship.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Slåttsveen, Kristoffer; Andersson, Gunnar & Steinert, Martin (2017). EXAMINING ENTREPRENEURIAL MOTIVATIONS IN AN EDUCATION CONTEXT.
 • Lynch, Matthew Patrick James & Andersson, Gunnar (2017). Design Thinking Workshop - FLL.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Andersson, Gunnar & Steinert, Martin (2017). Entrepreneurial Mindset: an Empirical Starting Point.
 • Andersson, Gunnar (2017). Hva kan vi lære av Toyota for å bli bedre på Lean-ledelse i Norge?
 • Lynch, Matthew Patrick James; Andersson, Gunnar; Steinert, Martin & Kamovich, Uladzimir (2017). The Language of Successful Entrepreneurs: An Empirical Starting Point for the Entrepreneurial Mindset.
 • Andersson, Gunnar (2017). Hoshin kanri.
 • Andersson, Gunnar (2017). Individual Project: Methodology.
 • Andersson, Gunnar (2017). Team Projects: Trends, Theory and Practice.
 • Andersson, Gunnar (2017). Noen refleksjoner på kontinuerlige forbedringer (Lean) i NAV Østfold.
 • Andersson, Gunnar (2017). Researching Lean Operations.
 • Johansen, Frode Ramstad; Søren, Kerndrup; Gunnar, Andersson & Synnøve, Rubach (2016). Path creation in a cluster project.
 • Johansen, Frode Ramstad; Søren, Kerndrup; Andersson, Gunnar & Synnøve, Rubach (2016). A path creation perspective on innovation processes in cluster projects.
 • Andersson, Gunnar (2016). Studenter skrev pensumlitteratur. [Internett]. Høgskoleavisa Nyheter Høgskolen i Østfold.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Steinert, Martin & Andersson, Gunnar (2016). educating entrepreneurs in practical methods using design practices as a guide.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Steinert, Martin & Andersson, Gunnar (2016). ENTREPRENEURSHIP: WHAT SEPARATES THOSE WHO DO FROM THOSE WHO DON’T .
 • Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2016). I’d Like to Borrow a Cup of Credibility. Managing cluster project participation.
 • Andersson, Gunnar (2016). Vil lære av de beste. [Internett]. Nyheter Halden kommune.
 • Andersson, Gunnar (2016). Dialoger på Lean og produktivitet.
 • Andersson, Gunnar (2016). Lean på Forskningsdagene 2016.
 • Andersson, Gunnar (2016). Lean i møtet mellom Toyota City og Elverum.
 • Andersson, Gunnar (2016). Konkurrerer mot tiden.
 • Andersson, Gunnar (2016). Mer fokus på kostnadseffektiv veibygging.
 • Andersson, Gunnar (2016). Hvordan redusere byggekostnadene?
 • Andersson, Gunnar (2016). Hva er Lean og kontinuerlig forbedring?
 • Andersson, Gunnar (2016). Slik kan industribedriftene samarbeide med Høgskolen i Østfold.
 • Andersson, Gunnar (2016). Er du lei av å kaste bort verdifull tid og ønsker å øke produktiviteten?
 • Andersson, Gunnar (2016). Fra Toyota City til Elverum.
 • Andersson, Gunnar (2016). Drillet i formidling av forskning. [Internett]. HiØ Nyheter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:16 - Sist endret 16. sep. 2022 09:09