Kjønnsmoden atlanterhavslaks og resirkulert båt til topps under EXPO

Det var hard kamp om prisene da utstillingen rundet 30 år.
Seksti prosjekter kjempet om EXPO-prisen og årets formidlingspris.  

Bilde viser de to prisvinnerne med blomst og diplom på seremonien der prisen ble delt ut.

EXPO-vinnere: Marius Aandstad og Mats Davidsen vant den EXPO-prisen 2022 med sitt prosjekt. Her avbildet på årets avgangsseremoni hvor de mottok prisen. 

EXPO-utstillingen markerer avslutningen på tre år med bachelorstudier for studentene på programmene bygg, industriell design, elektro, maskin og innovasjon og prosjektledelse. Her stiller studentene ut sine bachelorprosjekter på egne stands. I år var det totalt 60 prosjekter som ble vist frem i Smia. En egen jury vurderer hvert år samtlige stands under de to dagene som utstillingen pågår. Årets jury besto av Robert Sjøborg og Ingar Skiaker fra Fredrikstad Næringsforening, samt forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen og prodekan for forskning Tore Gimse ved Høgskolen i Østfold.

I år var det to studenter på maskinstudiet som stakk av med den aller gjeveste prisen, EXPO-prisen 2022. Vinnerne var Marius Aandstad og Mats Davidsen som har utviklet en teknisk løsning for utskilling av kjønnsmoden Atlanterhavslaks. Oppdragsgiver var SkaMik AS. 

Har tenkt ut noe helt nytt

Kriteriet for å vinne prisen var blant annet at prosjektet opplyser eller setter fokus på et samfunnsaktuelt tema. 

Slik beskriver studentene sitt eget prosjekt i EXPO-katalogen: - Oppgaven omhandler hvordan man kan skille kjønnsmoden eller drektig laks fra ‘’vanlig’’ laks ved hjelp av en teknisk løsning. I dag finnes det ingen måte å skille disse fra hverandre annet enn ved hånd plukking som ikke er økonomisk hensiktsmessig.

Den tekniske løsningen kan vise seg å bli et fremskritt på flere måter.  
- Med en slik løsning vil man kunne sende fisken gjennom en kontroll og videre direkte til slakt eller tilbake til oppforing. Dette ville kunne gjøre om noe som i dag er direkte tap til direkte profitt og sees på som en svært lønnsom mulighet, heter det i beskrivelsen av prosjektet.

Juryen lot seg også imponere av gevinstene som ligger i nyvinningen. I deres begrunnelse for tildelingen av prisen til IPL-prosjektet heter det:
- Vinnerprosjektet har sannsynlig industriell anvendelse innenfor en viktig næring og vil også adressere bedre ressursutnyttelse og lønnsomhet. Et nytt produkt, i form av en enkel prototype ble presentert og demonstrert. Det sies at produktet kan hindre at det kastes produkter for mer enn en 1 milliard kroner, samtidig som dyrevelferd og negativ miljøpåvirkning i næringen bedres. 

Lagde ny båt av gamle båtrester

Årets formidlingsspris var det studenter på programmet innovasjons- og prosjektledelse (IPL) som sikret seg.) Studentene Thomas Haglund Olsen, Christian Olsen, Markus Antoni Arntzen, Emilie Regine Lervik står bak prosjektet "River Reborn".

Prosjektet er utført på oppdrag av Rotostøp AS, som er produsent av merkevaren River Boats. I prosjektet utviklet studentene et konsept for materialgjenvinning av utrangerte fritidsbåter, produsert av virksomheten, til bruk i deres nyproduksjon. Studentenes prosjektmål var å produsere et resirkulert produkt av materialene fra de utrangerte båtene til kundene deres, samt å utvikle en velfungerende panteløsning.

Bildet viser tre av studentene da de mottok prisen under årets avgangsseremoni.
Vant formidlingsprisen: Tre av de fire studentene bak prosjektet "River Reborn" var på plass for å motta prisen under årets avgangsseremoni for ingeniørstudentene. 

- Effektmålet og det verdiskapende bidraget var å redusere virksomhetens CO2-fotavtrykk. Resultatet ble en helt ny plastbåt laget av rester fra gamle båter, skriver studentene om eget prosjekt. 

I juryens begrunnelse heter det at: Prosjektgruppen formidler sitt arbeid i EXPO-katalogen og på stand på en glimrende måte. Caset er formidlet slik at det er lett å forstå for allment publikum og både standen og katalogteksten viser profesjonalitet.

Bildet viser sjøsetting av båten utenfor kaia på høgskolen.
Bildet ble tatt da studentene testet den resirkulerte båten ved kaia rett utenfor høgskolens lokaler i Fredrikstad. (Foto: Privat)

Juryen legger til: - Det er enkelt å forstå trinnene i en avansert prosess som er undersøkt, og selv om prosjektet kan bli vanskelig å realisere i kommersiell skala per i dag, adresserer og forklarer gruppen et viktig problem innenfor plasthåndtering.

Dobbeltseier for lakseprosjektet

Prosjektet "Teknisk løsning for utskilling av kjønnsmoden atlanterhavslaks" kan også smykke seg med enda en pris i kjølvannet av EXPO 2022. Prosjektet ble nemlig også tildelt NITO-prisen med følgende begrunnelse:

- Bachelorprosjektet leverer en innovativ løsning som er både gjennomtenkt, lagd prototype av og testet. Gruppen presenterte sin løsning veldig godt, og det at de har en fungerende prototype er veldig imponerende. Testene de hadde gjort på forhånd, viser også at de har tenkt på laksens HMS. Prosjektet har utviklet en bærekraftig løsning som skal produseres og kan tas i bruk i både eksisterende og nye anlegg på skip.

Belønnet med hederlig omtale
 

Bilde viser prosjektdeltakerne sammen med roboten
Studentene R. Amalie W. Jensen, Greta Mellaro, og Anna Monika Słońska sammen med roboten de har forsket på. (Foto: privat)

Årets jury valgte også å gi hederlig omtale til to studentprosjekter. Hederlig omtale i kategorien formidling gikk til et prosjekt av studenter på industriell design-programmet med tittelen "Hva forventer du egentlig fra en robot? Brukersentrert studie av menneske-robot interaksjon med robot Tiago". Juryen fremhevet at prosjektet har stor samfunnsnytte og -interesse og i deres uttalelse het det at dette ble formidlet på en forbilledlig måte:  

"I dette prosjektet har vi undersøkt forventinger og holdninger mot roboter blant studenter ved HIØ og hvordan vi kan Fremme positive første møte med roboten TIAGo", skriver studentene om eget prosjekt som ble gjenomført på oppdrag fra Institutt for Energiforskning (IFE). 

Også  i kategorien årets EXPO-pris valgte juryen å gi hederlig omtale til et prosjekt med industriell nytte og som allerede er på vei inn i praktisk bruk:  Prosjektet Beregningsverktøy for dimensjonering av gulv på grunn som ble utført av byggingeniørstudenter. De hadde utviklet et beregningsverktøy for dimensjonering og optimalisering av støping av gulv på fast grunn.  

Se oversikt over alle EXPO-prosjektene i 2022

Last ned  EXPO-katalogen

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 13. juni 2022 15:12 - Sist endret 21. juni 2022 13:56