Aktuelle saker

De undersøkte og kom til at den beste måten å organisere aktører og bedrifter i fremtidige Viken Park er gjennom en industriell symbiose. Med det sikret de seg tittelen «Årets EXPO-prosjekt».  

Bilde viser forsiden av årets digitale EXPO-katalog

Ingeniørstudentene presenterer sine bachelorprosjekter under EXPO den 14. og 15. juni. Den fysiske utstillingen utgår for andre år på rad, men det er fullt mulig å utforske prosjektene digitalt. 

Til tross for en liten nedgang, viser årets søkertall til studier i Samordna Opptak at Høgskolen i Østfold i snitt har 2,4 søkere per studieplass som i fjor. Førstevalgene til søkerne viser at flere ønsker å studere fag innen IT og språk, og færre velger helsefag. 

Studenter fra Bachelor i bioingeniørfag ved Høgskolen i Østfold står nå klare for å teste medstudenter som har behov for å gjennomføre ferdighetstrening, intern praksis og laboratoriearbeid for å opprettholde normal studieprogresjon. 

For å stimulere fagmiljøene til å arbeide systematisk med utdanningskvalitet, deles det hvert år ut en pris til enkeltpersoner eller fagmiljøer som i vesentlig grad har bidratt til å utvikle og forbedre utdanningskvaliteten ved HiØ. Det har i år kommet inn i alt 13 nominasjoner til Utdanningskvalitetsprisen 2020, fra både studenter og ansatte.

Bildet viser student Natalie Ekelund når hun går over broen hun har laget på Børtevann sammen med medstudenter fra Høgskolen i Østfold.

Natalie Ekelund kom seg trygt og tørt over den sterke strømmen i elva ved Børtevann, til jubel fra tilskuerne. Vår film og bildeserie viser at det ble "buksevann" på flere av medstudentene.