Aktuelle saker

Revisorer og regnskapsførere må i løpet av hvert tredje år ha gjennomført etterutdanning for å beholde sin autorisasjon. HiØ ønsker å legge til rette for at du som revisor eller regnskapsfører kan ta denne etterutdanningen lokalt, og ved en høgskole som har de faglig ressursene på området. Fra høsten tilbyr vi en rekke kurs bestående av ulike relevante temaer - utviklet for bransjen og tilrettelagt de utfordringer som du møter i din arbeidshverdag!

Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi Kari-Anne Fange fra forskergruppen i Anvendt Samfunnsøkonomi ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn har publisert artikkelen Electricity retailing and price dispersion i tidsskriftet Energy Economics

Høgskolelektor Asbjørn Pedersen ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn, som også er Generalsekretær i Norges  kemner- og kommuneøkonomers forbund, skrev i maiutgaven av tidsskriftet Kommunaløkonomi  en artikkel om en stadig mer aktuell problemstilling knyttet til kommunale foretak og kommunelovens regler for beregning og belastning av minumumsavdrag for en kommune som har opprettet kommunale foretak i artikkelen Kommuneloven § 14. 10 og § 14.18 – beregning og belastning av minimumsavdrag.

Roswitha King is professor in international economics. She studies different aspects of migration especially regarding the Eastern Europe. Find out what she is currently focusing on in today's Researcher Portrait. 

Høgskolelektor Asbjørn Pedersen ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn, som også er Generalsekretær i Norges  kemner- og kommuneøkonomers forbund, skrev i aprilutgaven av tidsskriftet Kommunaløkonomi  artikkelen Fakturagebyr.

Bildet viser student og forsker i arbeid på elektrolab.

GRØNNE INGENIØRSTUDIER VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD: Mens strømkrisen herjer utenfor jobber elektroingeniør og masterstudent Andreas Pedersen iherdig med en løsning som kan gjøre et helt nabolag selvforsynt på energi.

I februarutgaven av tidsskriftet Kommunaløkonomi skriver Høyskolelektor Asbjørn Pedersen ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn som også er Generalsekretær i Norges  kemner- og kommuneøkonomers forbund om arbeidet med hvitvasking i blant revisorer og regnskapsførere i lederartikkelen Ikke godt nok. Bakteppet for lederen er et tematilsyn av Finanstilsynet rettet mot regnskapsførerforetak og revisjonsforetak i 2020 og i 2021 samt gjeldende hvitvaskingslov som trådte i kraft 15. oktober 2018 som implementerer EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv.

Det tar bare en liten halvtime med Bastø-ferga fra Moss til Horten og på mange områder er Moss og Horten ganske like. På andre områder ganske forskjellig. Dosent Trond Arne Borgersen og prosjektmedarbeider Geir C. Tufte, begge tilknyttet Institutt for Økonomi, Innovasjon og Samfunn, skrev den 28. januar 2022 et innlegg i avisa Gjengangeren, Horten, med tittelen Det er mer enn en fergetur som skiller… .

– Den pågående opptrappingen av konflikten mellom NATO-landene og Russland i forhold til Ukrainas skjebne er en påminnelse om hvor viktig og komplisert allianseproblematikken er og ikke minst hvor avgjørende allianser er i en verden hvor tillit og tillitsbygging har blitt en dyrebar vare.  Vår bok om allianser er ment som et viktig bidrag til samfunnsdebatten i den forbindelse, hvor tematikken belyses fra forskjellige vinkler, sier redaktør Franck Orban.

I den første utgaven av tidsskriftet Kommunaløkonomi for året 2022 skriver Høyskolelektor ved Institutt for økonomi, innovasjon og samfunn og Generalsekretær i Norges  kemner- og kommuneøkonomers forbund Asbjørn Pedersen om selvkostprinsippet i artikkelen Selvkost i kommuneregnskapet.